Adventní benefiční koncert

Vánoce se blíží. Občanské sdružení LOGO tak podobně jako v minulých letech pořádá charitativní koncert v Červeném kostele. Na programu bude Česká mše vánoční  "Hej Mistře" od Jana Jakuba Ryby v podání Akademického pěveckého sboru. Koncert se bude konat 16. prosince 2017 na ulici Komenského náměstí 4 v prostorách Červeného kostela. Budeme se na Vás těšit.

Výtěžek koncertu bude použit ve prospěch lidí se závažnými poruchami komunikace a hybnosti.

Plakát k Adventnímu benefičnímu koncertu 2017

Týden rané péče v plném proudu

Včera jsme přivítali děti z rané péče. Přišli s námi v doprovodu rodičů oslavit týden této služby. Ve velice příjemné atmosféře je přivítala naše "Magika von Čáry" alias Mgr. Kateřina Dostálová, která ji kromě uhranutí, vykouzlila malebné perníčky. Namalovat si je ovšem děti museli sami, protože rozvoj jemné motoriky je v útlém věku velice důležitý. Děkujeme všem zúčastněným dětem i rodičům za příjemně strávený čas. Děkujeme:)

MLUVME SPOLU .., i po konferenci

„MLUVME SPOLU“ bylo heslo logopedické konference. Tu pořádáme již 15. rokem k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Předmětem tohoto sympozia byla nejenom koktavost, ale celkový vliv narušené komunikačních schopnosti na výuku. Hlavním tématem tak byla „porucha řeči ve škole.“

Konference měla podobně jako v minulých letech zahraniční zastoupení, a to dokonce ze dvou zemí. Svojí návštěvou nás poctili Jaqueline Carmona z Portugalska a Bernadette Pierárt z Belgického království. Obě dámy nám představily vlastní pojetí terapie narušené komunikační schopnosti, včetně řady nekonvenčních postřehů z praxe. Konferenci tak osvěžili nejenom svým přístupem k logopedii, ale i úsměvem na tváři, který si přivezli k nám, do Čech.

Tuzemský přístup reprezentovali PhDr. Petr Staníček s Mgr. Danou Zemčíkovou. První jmenovaný se zaměřil na význam kolektivní terapie, kterou i sám vede, zatímco paní magistra se věnovala konkrétní kazuistice dítěte s narušenou komunikační schopností.

Zkušenosti z pedagogického prostředí pak zprostředkovala Mgr. Jiřina Jehličková a to formou spolupráce mezi terapeuty, pedagogy a rodinou. Tu považujeme za klíčovou a nejenom proto jsme konferenci nazvali, MLUVME SPOLU. Pokud si budeme navzájem a v rámci mezioborové spolupráce pomáhat a vycházet vstříc, potom budeme i pro naše klienty mnohem srozumitelnější.

Konference se tento rok konala v prostorách hotelu Continental Brno, kde jsme se kromě chutného menu mohli seznámit s novinkami na trhu pomůcek pro nejmenší školáky.

Rádi bychom v tomto ohledu poděkovali všem partnerům, zejména společnosti INFRA s.r.o., která nám po celou dobu pomáhala s organizací konference, za což jsme ji velice vděční. Děkujeme.

Věříme, že Vám poznatky, vyplívající z konference, obohatí Vaší dosavadní praxi a že se potkáme i příští rok.

Budeme se těšit.

Týden rané péče

Občanské sdružení LOGO oslaví týden rané péče. Od pondělí 6 - 10. 11. 2017 nás tak můžete navštívit a seznámit se s chodem naší organizace. Můžete se tak osobně poznat s klíčovými pracovníky dané služby, kteří Vám rádi zodpoví Vaše případné otázky. Hlavní motto kampaně "Domov je doma" vyzdvihuje význam této služby a potvrzuje lidové rčení "všude dobře, doma nejlíp". U dětí to platí dvojnásob.

MLUVME SPOLU ANEB LOGOPEDICKÁ KONFERENCE 2017 SE BLÍŽÍ

„Mluvme spolu“ je hlavní heslo 15. ročníku Logopedické konference. Komunikace je totiž nejlepším nástrojem k poznávání světa kolem nás či seznamování se s novými lidmi. V opačném případě může být kamenem úrazu případného nedorozumění. Pokud k tomuto nepochopení dochází ještě na půdě školy, tedy epicentra vzdělávání našich dětí, není to dobrý výhled do budoucnosti.

Občanské sdružení LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá logopedickou konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Toto sympozium se bude konat dne 23. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 v prostorách hotelu Continental Brno.

Hlavním tématem tohoto ročníku bude vliv narušené komunikační schopnosti na výuku, potažmo specifika přístupu k ní ve školním prostředí. Ačkoliv se konference váže svým pojetím ke koktavosti, předmětem našeho zájmu budou i ostatní řečové vady. S konkrétními radami a zkušenostmi z praxe vystoupí přední odborníci jak ze zahraniční, tak z tuzemska.

Zahraniční přístup bude reprezentovat JAQUELINE CARMONA z Portugalska a BERNADETTE PIERÁRT z Belgického království. Obě dámy nám představí nekonvenční metody přístupu k terapii koktavosti. Zkušenosti z domova, tedy České republiky předá PhDr. PETR STANÍČEK s Mgr. DANOU ZEMČÍKOVOU, kteří se zaměří primárně na skupinovou terapii této cílové skupiny.

Konference bude svým pojetím vhodná pro logopedy, speciální pedagogy, učitele, pracovníky PPP a v neposlední řadě samozřejmě pro ty, kterých se to týká nejvíc, pro BALBUTIKY.

Vstupné na celodenní konferenci je 1800,-

Vzhledem k zahraniční účasti bude na konferenci zajištěn překlad. 

Veškeré informace týkající se programu průběžně naleznete na www.logopedickakonference.cz

Mockrát děkujeme:)

My v Občanském sdružení LOGO jsme měli tu čest přivítat dobrovolníky z České spořitelny. Ti k nám přišli, opět po roce, nezištně a s úsměvem na tváři. Elán, kterým vždy obohatí dobrovolnický den, jednoznačně dokazuje, že k nám chodí lidé z dobrým srdcem. Vzhledem k tomu, že nám často práce s klienty nedovoluje věnovat se běžným provozním věcem, jsme rádi za každou pomoc. Rádi bychom alespoň tímto "málem" poděkovali za pomoc a empatii, kterou svým konáním poskytují našim klientům. Ještě jednou děkujeme a rádi Vás tu znova přivítáme. Díky moc:)

Hurá do školy:)

Občanské sdružení LOGO přeje všem dětem i rodičům příjemně strávený první den ve škole. Vzpomeňme si prosím na velikána vzdělávání i výchovy Jana Ámose Komenského, který již v temných dobách naší historie věděl, že nejlépe se učíme .., hrou. Mysleme na to.

Rekondiční pobyt OS LOGO aneb poslední 3 místa

V termínu 2. - 6. 10. 2017 pořádá naše sdružení týdenní terapeutický pobyt pro děti z rané péče. Tentokrát zase na osvědčeném Vranově nad Dyjí. Ubytováni budeme v penzionu M http://www.penzion-m.cz/.

Pobyt je určený nejenom samotným dětem, ale přirozeně i jejich rodičům. V příjemném prostředí Vranova nad Dyjí se budou děti učit pod dohledem našich odborníků celou řadu věcí, důležitých nejenom pro samotný úspěch při terapii, ale pro život jako takový. Cílem je naučit děti lépe komunikovat se svým okolím, a to formou, která je pro ně i jejich rodiče, tou nejoptimálnější.

Součástí terapeutického pobytu je ubytování v plné penzi a terapie vedené naším týmem. Ten tvoří logoped, sociální pracovník, psycholog a asistenti pro malé děti. Přirozenou součástí týmu je i zdravotník.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hanku Jelínkovou a to na tel.: 775 564 605 či jelinkova@oslogo.cz

Těšíme se na Vás:)

Všechno nejlepší děti:)

Občanské sdružení LOGO přeje dětem všechno nejlepší ke dni dětí. Máme na mysli nejenom ty nejmenší, ale i nás, děti dospělé:)

Děkujeme České pojišťovně:)

Dnes v pátek 19. 5. 2017 jsme měli tu čest přivítat vítanou posilu. Navštívila nás paní Eva, z České pojišťovny. Tato milá návštěva k nám ovšem nezavítala jen tak. Přišla nám pomoci v rámci dobrovolnictví s činnostmi, na které není během roku tolik času, ale zároveň měla možnost nahlédnout pod pokličku našeho občanského sdružení. Každé takové pomoci si velice vážíme, poněvadž dokud si navzájem umíme vyjít vstříc, potom není obav z toho, co nás čeká. Evě moc děkujeme za pomoc a skvělou náladu, kterou si kromě pěkného počasí do naší organizace přinesla. České pojišťovně děkujeme za empatii, kterou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Ing. Eva Březíková (Česká pojišťovna) s Mgr. Jakubem Ostrým (Občanské sdružení LOGO z.s.)

Ing. Eva Březíková (Česká pojišťovna) s Mgr. Jakubem Ostrým (Občanské sdružení LOGO z.s.)