Takový byl pobyt na Dolní Moravě

Ve dnech od 7.4.-11.4. se uskutečnil již třetí rekondiční pobyt pro rodiče a děti s autismem, resp. těžkou vývojovou dysfázií s PAS a ADHD. Tento ročník pobyt uspořádalo Občanské sdružení LOGO na chatě Terezka ve skiareálu Dolní Morava. Pobytu se účastnilo 12 rodiny a celkem se náš tým staral o 18 dětí převážně s diagnózou PAS. V rámci služeb našeho 7-mi členného týmu měli rodiče a děti k dispozici využít služby logopedů, psycholožky, sociální pracovnice a osobní asistence, samozřejmě nechyběl kvalifikovaný zdravotník. Program celého pobytu byl velice bohatý a naštěstí i přes rozmary aprílového počasí jsme zvládli i všechny venkovní aktivity. Před každou z nich děti dostaly obrázek znázorňující, jaká akce nás čeká – děti si tak tvořily album z celého pobytu.

V pondělí jsme z Brna vyrazili brzy ráno směr Dolní Morava. Pro rodiny bez možnosti vlastní dopravy byl zajištěn mikrobus, který nám jako sponzorský dar poskytla firma Porsche Brno, čímž velice děkujeme za podporu a dlouhodobou spolupráci. K chatě Terezka jsme všichni dorazili kolem poledne, akorát včas na náš první oběd. Jídlo bylo velice chutné a problém nebyla ani bezlepková dieta. Po každém obědě následoval polední klid. V pondělí jsme ho všichni využili k zabydlení v krásných apartmánech. Počasí nám v pondělí přálo, tak jsme se odpoledne vydali na hřiště nedalekého hotelu Vista. Náš tým zde pro děti nachystal několik stanovišť s hrami a aktivitami, které děti musely postupně zvládnout. Procvičili si tak jemnou i hrubou motoriku, zrakové i sluchové vnímání, slovní zásobu, prostorovou orientaci nebo propojení oko-ruka. Večer byl pak věnován seznámení rodičů a volné diskuzi.

V úterý nám stále ještě počasí vycházelo, a tak jsme šli hned po snídani vyzkoušet trochu adrenalinu na místní bobovou dráhu. I přes počáteční obavy jízdu na bobovce všechny děti nakonec zvládly a dokonce si tuto aktivitu velice oblíbily. Některé děti byly dokonce statečnější než jejich rodiče :) Odpolední program si pro nás připravily dvě místní animátorky. Děti se s pomocí rodičů a našich asistentů seznámily v kroužku, čarovaly s krepovými papíry a nakonec se pustily do tvoření slaného těsta. Někteří si zkusili jen pocit mazlavého těsta, jiní si zkusili i uplést cop. Úterní večer byl věnován tématice Montessori vzdělávání s konkrétními ukázkami a s diskuzí o vhodnosti tohoto typu škol pro děti s PAS, resp. těžce narušenou komunikační schopností.

Ve středu nám přišlo pořádné aprílové počasí – sluníčko, déšť i sníh náš program to ale nijak neohrozilo. Dopoledne jsme strávili v bazénu hotelu Vista, kde se mohli všichni hezky protáhnout i zahřát. Odpolední program jsme s dětmi věnovali velikonočnímu tvoření – lepení kuřátek, kreslení vajíček nebo tvoření jarního stromu. Během aktivit na chatě probíhaly také individuální logopedické intervence s dětmi a psychologické konzultace s rodiči. Dnešní přednáška se věnovala změnám v sociálním zákonu, příp. Konzultaci o možnostech získání sociálních příspěvků.

Ve čtvrtek dopoledne jsme se opět vydali na hotel Vista, kde byl pro děti nachystán opět animační program. Tentokrát si děti poslechly pohádku a zbytek programu proběhl v místní tělocvičně. Děti si zkoušely pohyby různých zvířat nebo hru rybáře. Odpolední program jsme opět využili k tvoření a především k odborným konzultacím – logopedickým, psychologickým i sociálním. Tématem večerní besedy bylo zvládání agrese a autoagrese u lidí s PAS. Rodiče si během celé přednášky vyměňovali svoje osobní zážitky i strategie zvládání problematického chování u jejich dětí.

V pátek po snídani jsme se sbalili a bohužel jsme se museli všichni rozloučit, na cestu domů nám dokonce vysvitlo i sluníčko. Pobyt nám uběhl jako voda, ale všichni byli plni nových informací, které si předali především rodiče přímo mezi sebou. A i děti si odnesly spoustu nových zážitků a odměn, a i přes rozdílnost jednotlivých diagnóz vytvořili během našeho týdne výbornou partu :)

Autorem je Mgr. Blanka Chupíková, poradce rané péče OS LOGO

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

Poděkování partnerům

Všichni v Občanském sdružení LOGO bychom chtěli touto cestou poděkovat organizaci POMOZTE DĚTEM a společnosti PORSCHE BRNO, bez jejichž podpory by se pobyt pro děti z rané péče velice těžko realizoval. Děkujeme za empatii, kterou dlouhodobě poskytujete našim dětským klientům.

Zprávy z pobytu na Dolní moravě

Tento týden probíhá v pořadí již 3. pobyt pro klienty rané péče. V pondělí se tak vypravili naši pracovníci společně s dětmi a jejich rodinami mikrobusem do malebného prostředí Dolní moravy, konkrétně na chatu TEREZKA. Po prvotním "otrkání" a seznámení s novým prostředím tak začalo 5-denní dobrodružství, které bude pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Na programu tohoto pobytu budou kromě terapií také procházky či hrátky na dětském hřišti. Děti po objevení skluzavky  začali "přípravný trénink" na bobovou dráhu, která byla cílem výletu v úterý, 8. 4. 2014. Děti se na bobové dráze řádně vyřádili a poté pokračoval program na samotné chatě. O dalším průběhu Vás budeme informovat na webu a facebooku. Pro představu se podívejte na přiložené fotky. Tým OS LOGO

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Oslava světového dne autismu

Dne 2. dubna jsme v prostorách naší nové kavárny slavili Světový den autismu. Celá událost se nesla v duchu modré, tedy modré barvy, která je vnímána jako barva klidu, uspokojení a souladu. Přesně takové pocity nás provázeli celým dnem. Do modrého tónu jsme se v rámci sdružení nejenom oblékly, ale hlavně jsme v kavárně servírovali notoricky známou cukrovou vatu a hádejte v jaké barvě .., ano, modré. Vata šla na dračku, poněvadž každé malé dítě ji má spojenou se zážitky z matějských poutí a zároveň měli možnost vyzkoušet novou příchuť. Oslava probíhala i formou konzultací, kdy jsme mohli zodpovídat řadu zajímavých dotazů ohledně PAS, tedy poruchy autistického spektra, tak abychom laické veřejnosti představili toto postižení. Osvětová činnost ve vztahu k autismu je velice důležitá, protože pouze na základě správných informací můžeme alespoň částečně pochopit pocity a postoje jak samotných autistů, tak i jejich rodinných příslušníků.

Mějme pochopení pro ty, kteří jsou kolem nás, protože oni mají často pochopení pro nás, aniž bychom si to uvědomovali. 

Spuštěn nový web oslogo.cz

Občanské sdružení LOGO se rozhodlo změnit podobu webových stránek, které budou více vystihovat potřeby Vás, klientů. Díky společnostem ARKADIA a AVITO, které nás dlouhodobě podporují, se tento projekt podařilo zrealizovat. Stránky budou nejenom nové po stránce vizuální, ale budou také přehlednější a obsáhlejší v popisu jednotlivých služeb. Důležitým faktorem tvorby nového webu je snaha o větší interaktivitu, která bude mít za následek výraznější zapojení klientů a návštěvníků webu do činností, kterým se dlouhodobě zabýváme. Termín jejich spuštění se blíží, tak doufáme, že se Vám budou líbit, protože je děláme pro Vás

Poděkování za nové webové stránky

Občanské sdružení LOGO děkuje společnostem ARKADIA a AVITO za zpracování nových webových stránek, které zohledňují potřeby zejména Vás, našich klientů. Podoba stránek se změnila k nepoznání a na první pohled je vidět, že zvolený design je velký krok kupředu. Vyhledávání jednotlivých témat pro Vás bude jistě jednodušší, nejenom kvůli přehlednému rozdělení kapitol, ale zejména specifikováním konkrétních postižení. Věříme, že se Vám nový web bude líbit a budete ho hojně navštěvovat.

OS LOGO slaví Světový den Autismu

Dle nejnovějších světových epidemiologických výzkumů se v současné době každé 80. dítě narodí s Poruchou autistického spektra (PAS). V České republice žije na 100 000 osob s různou mírou a formou autismu. To, co děti s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora. "Uvědomte si, že jsme si odcizeni navzájem, že můj způsob života není pouze poškozená verze Vašeho ... " (Jim Sinclair). V roce 2007 Valná hromada OSN rozhodla stanovit 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD) S tímto dnem je spojena modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření. To je jedna z oblastí, ve které mají lidé s poruchou autistického spektra největší potíže. Pojďme společně tyto děti a jejich rodiny podpořit. Rozsviťte se modře a připojte se tak do celosvětové kampaně "Light it up blue!", která druhý dubnový den každoročně probíhá v různých koutech světa. OS LOGO Vás tak zve do prostor nové kavárny, kde si na oslavu tohoto dne můžete dát zdarma modrou cukrovou vatu na oslavu tohoto dne a podpořit naši činnost. Přijďte nás navštívit.

Pro více informací navštivte tyto webové stránky

http://www.posvitme-si-na-autismus.cz/

http://www.autismspeaks.org/