Rekondiční pobyt pro děti s PAS úspěšně za námi

Ve dnech 8. až 12. září 2014 proběhl pravidelný rekondiční pobyt pro děti s autismem, resp. klienty s těžce narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Jako místo našeho pobytu byl zvolen penzion Athéna v obci Suchý, který se nachází uprostřed lesů Drahanské vrchoviny, nedaleko Moravského krasu. Lokalita i termín byly záměrně zvoleny po hlavní letní sezóně, abychom měli s dětmi dostatek prostoru a klidu.

Dopravu pro rodiče s dětmi, kteří nemohli využít vlastního dopravního prostředku, zajistila velkoryse firma Porsche Brno.

Po příjezdu a ubytování všech účastníku jsme pobyt zahájili chutným obědem, po kterém následoval polední klid a seznamovací hry na hřišti v areálu penzionu. Největší zábavu si děti s rodiči užili při hře s barevným padákem a míčky, která navodila příjemnou atmosféru pro další aktivity. Abychom se lépe seznámili s okolím, vydali jsme se na průzkum okolí blízkého rybníka. V centru obce děti objevily krásné dřevěné hřiště, které se stalo naším útočištěm až do doby večeře. Po uspání ratolestí se rodiče sešli v klubovně, kde si pro ně připravila program psycholožka Petra Valkovská. Hlavním tématem večera bylo zvládání stresu, se kterým rodiče bojují velmi často. Petra rodičům doporučila různé relaxační techniky. Díky jejím zábavným testům se rodiče také dozvěděli, jak moc si věří, a na kolik přičítají události náhodě. Rodiče měli možnost během pobytu využít jejích individuálních konzultací, v jejichž průběhu se o děti starali ostatní pracovníci občanského sdružení a asistentka.

Od úterního rána probíhaly během pobytu pravidelné logopedické terapie s Helenou Gajdošíkovou. Rodiče měli také možnost schopnosti a potřeby dětí individuálně prodiskutovat a byla jim doporučena cvičení pro domácí péči. Během úterního dopoledne se děti připravovaly na příchod podzimu. Společně s asistentkou Martinou Medkovou a rodiči děti vyráběly podzimní draky. Po zkráceném odpoledním klidu zastavil u penzionu autobus, který nás odvezl na dobrodružnou prohlídku jeskyně Balcarka. I když byla cesta strašidelná, všechny děti ji zvládly na jedničku a od paní průvodkyně dostaly odměnu v podobě pověstí o Macoše. Největším zážitkem byla světelná show podpořená hudebním doprovodem v hlavním dómu jeskyně. Večer byl opět ve znamení přednášek a diskuse. Tentokrát si sociální pracovnice Andrea Růžičková připravila pro rodiče informace ze sociální oblasti. Každý rodič dostal i příručku pro zdravotně postižené občany, kterou vydalo MPSV. Během večera se rozpoutala diskuse, zejména o praktických zkušenostech rodičů.

Středeční slunné dopoledne jsme strávili v příjemném areálu Chalupy na Pavlově, kde byla dětem zajištěna hippoterapie. Některé děti překonaly svůj strach a na koni se projeli i sami, což mělo za následek radostné výkřiky dětí a úsměvy na tvářích rodičů. Po hodině ježdění se nikomu nechtělo koníky a areál opustit, tak nám pan Kubalík umožnil prohlédnout si stáje, techniku a zvířata na statku. Největší ohlas mělo focení na traktoru a malá koťátka, která si některé děti chtěly odnést domů. Vzhledem k tomu, že měla hippoterapie na děti velmi pozitivní vliv, budeme se snažit zařazovat koně a jiná zvířata do programu dalších pobytů. Odpoledne jsme se vydali prozkoumat okolní lesy a jejich bohatství ve formě hub. Z čerstvě nasbíraných hub rodičům paní kuchařka následující den připravila ke snídani smaženici. Večerní setkání tentokrát proběhlo u ohniště, kde jsme společně s dětmi opékali špekáčky, párky a zpívali táborové písničky.

Ve čtvrtek nám počasí příliš nepřálo, a proto jsme přesunuli aktivity do hlavní haly penzionu. V tomto deštivém počasí nás přijeli navštívit pan ředitel Tomáš Ostrý a další pracovnice rané péče Zuzana Přikrylová. Pro děti jsme připravili deset speciálních stanovišť, kde postupně, každý svým způsobem a tempem, plnil zadané úkoly – logopedická cvičení, shazování kuželek, malování, skládání krtka, tvoření z modelíny, motorická cvičení atd. Za každý splněný úkol byly děti vždy odměněny tiskátky do připravených soutěžních archů, tyto následně vyměnily za sladkou odměnu a diplom. Po poledním klidu byl program věnován výrobě masek zvířat, které děti následně využily při divadle Boudo budko, které s nimi nacvičila Andrea. Děti si s rodiči vyrobily papírové postavičky, které si odvezly domů společně s vytištěnou pohádkou. Poslední večer strávili rodiče příjemnou diskusí nad všemožnými tématy, předaly si kontakty. Helena rodičům přednesla návrh projektu pravidelného setkávání rodičů, který rodiče uvítali. Společně se zamysleli nad strukturou a tématy setkávání.

V pátek jsme se po snídani rozloučili, popřáli si šťastnou cestu a vyrazili k domovům.

Po celou dobu pobytu byli dětem i rodičům k dispozici odborní pracovníci sdružení a na zdraví všech účastníků dohlížel zdravotník a záchranář Zbyněk Dovrtěl. Rodiče si mohli sami mezi sebou předat nespočet informací a vše konzultovat s terapeuty. Právě tato možnost sdílení svých vlastních zkušeností, pocitů a názorů navzájem rodiče velice obohatila a rozšířila jim obzory problematiky.

Z našeho pohledu se pobyt vydařil. Věříme, že rodiče načerpali novou sílu a inspiraci, a děti si užily zábavu. Společně se těšíme na další příjemně strávené chvíle při dalším pobytu, který nás čeká už v zimě.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

Občanské sdružení LOGO pomáhá

Týmu našeho sdružení nejsou lhostejné osudy nejenom našich klientů, ale všech, kteří pomoc potřebují. Dovolte abychom Vám touto cestou představili příběh malé holčičky Zlatušky, která se potýká s těžkou poruchou hybnosti a komunikace. Vzhledem k tomu, že tatínek musí se Zlatuškou absolvovat denně četné cestování, příspůsobení jízdních podmínek v autě bylo nutné. Tak došlo k tomu, že jsme měli tu čest předat tatínkovi speciální sedačku do auta, která uleví Zlatušce náročné cestování a alespoň částečně zlepší kvalitu života. V tomto ohledu jsme podali individuální žádost, která byla financována ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti NROS. Příběh, který mnohé z nás donutí k zamyšlení, nám představil její obětavý tatínek.

"Starám se sám o svoji dcerku Zlatušku, která se narodila ve 23týdnu těhotenství a byla ihned hospitalizována na JIP v dětské nemocnici v Brně, kde strávila půl roku. Díky předčasnému porodu měla krvácení do CNS a tím pádem má takové poškození mozku, že tyto změny jsou nezvratné a neléčitelné. Zlatuška má atrofii mozku s cystami. Má jen zbytky zraku, na jednom očičku má 10dioptrií a na druhé je slepá. Nemůže díky DMO chodit, mluvit a hýbat žádnou končetinou. Trpí navíc epileptickými záchvaty a dalšími zdravotními obtížemi. Potřebuje moji 24hodinovou péči. Snažím se stále o zlepšení zdravotního stavu dcerky a tak navštěvujeme rehabilitace, cvičíme na koních, chodíme relaxovat na pejsky a samozřejmě denně jezdíme do stacionáře. Bohužel máme velký problém při manipulaci a přemísťování Zlatušky autem. Z tohoto důvodu potřebujeme speciální autosedačku, která se snadno ovládá pro nasedání i vysedání, je stabilní a během jízdy udržuje polohu hlavy, protože je možný náklon autosedačky dozadu. Je nastavitelná dle velikosti dítěte. Dá se připevnit na speciální zdravotní vozík. Dá se využít i v domácím prostředí. Moc by nám usnadnila veškerou přepravu Zlatušky."

Z tohoto příběhu je zřejmé, že zdravotní problémy Zlatušky jsou pro většinu populace nepředstavitelné, stejně tak ohleduplné konání jejího tatínka. Do budoucna chceme zůstat nadále aktivní v pomoci těm, kteří se bez ní neobejdou. Chceme touto cestou poděkovat České televizi, která natočila o předání sedačky krásnou reportáž a vážíme si dlouhodobě nejenom její osvětové činnosti, ale zejména empatie k postiženým lidem. Dále bychom rádi poděkovali Nadaci rozvoje občanské společnosti NROS za empatii, kterou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Zde se můžete podívat na reportáž České televize:

"Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti."

Staňte se členy Dětského sboru Brno

OS LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. srdečně zve všechny děti a dospívající na nábor do Dětského sboru Brno. Naše organizace pořádá pravidelně Benefiční koncerty, jejichž účastníkem byl zmíněný sbor poslední ročník. Vzhledem k velké odezvě hostů, ale i našich klientů jsme se v tomto ohledu rozhodli pro užší spolupráci na podporu našich nejmenších.

Chcete zapojit své děti do úspěšného projektu, který jim pomůže dále rozvíjet jejich komunikační dovednosti, najít nové přátele a posílit sebedůvěru?

Tak neváhejte a navštivte nás v pondělí 15. září v 16:30 v Multifunkčním centru v prostorách Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na ulici Vsetínská 20 v Brně.

Nábor se týká dětí ve věku od 5 do 18 let

Budeme se na Vás těšit

Tým OS LOGO

Dobrovolnictví v OS LOGO

Občanské sdružení LOGO nabízí možnost dobrovolnictví všem, kteří chtějí získat zkušenosti z prostředí neziskové organizace. Nabízíme možnost výpomoci při administrativní činnosti, společenských akcí, komunikaci s úřady či přímé práci s klienty naší organizace. Výhodou dobrovolnictví je zejména skutečnost, že získáte tolik potřebnou praxi, bez které se dnes hledá zaměstnání o poznání hůře. Tato nabídka platí pro všechny, kteří mají zájem obohati svůj život o nové zkušenosti, které jsou do života jak se říká "k nezaplacení".

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 543 420 691 nebo na email: dobrovolne@oslogo.cz

Neváhejte a kontaktujte nás

Chcete se zlepšit v práci s PC?

Pak právě pro Vás je následující nabídka.

Nabízíme:

Základy práce s PC

Chtěli byste se naučit základy práce na počítači, psaní na počítači, přepsání svého životopisu do elektronické podoby, založení emailu a práce s ním, vyhledávání a reagování na nabídky práce na internetu? Neváhejte a kontaktujte naše Občanské sdružení LOGO na telefonu: 543 420 677 nebo nás navštivte na Renneské třídě 45, Brno. Kapacita je omezená.
Kurz základy práce na pc je ZDARMA a proběhne 8.-12.9.2014

Excelujte jednoduše

Chtěli byste se uplatnit v administrativě, ale nejste si jistí Vaší znalostí excelu? Občanské sdružení LOGO Vám pomůže procvičit znalosti excelu na uživatelské bázi.
Pokud máte zájem o tento kurz, který je zdarma v termínu od 16. - 19. 9.2014 kontaktujte nás na telefonu: 543 420 677 nebo nás navštivte na Renneské třídě 45,

Jste srdečně zváni

Papoušek se vrátil z teplých krajin

Tým OS LOGO má pro všechny své klienty velice pozitivní zprávu. Po čase stráveném dovolenou v exotických končinách se nám konečně vrátil Papoušek. Časopis Papoušek. Podobně jako v minulosti, se v něm dočtete aktuální dění u nás na sdružení, ale obsahuje i , které pro Vás máme připravena do budoucna. Hlavní příspěvek tohoto čísla se týká naší kavárny LOGO Café. Tu jsme otevřeli před několika měsíci jako projekt na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Dámy, které na kavárně pracují, pro Vás budou denně vyrábět čerstvé zákusky, saláty a jiné pochutiny, vždy v souvislosti s aktuálním ročním obdobím. Dále se dočteme například o terénních službách, které poskytujeme již řadu let a slouží zejména dospělým pacientům po cévní mozkové příhodě. V tomto případě se jedná o služby Rozvoj komunikačních dovedností a cvičení v domácnosti. V neposlední řadě se dočtete také o přípravách konference k Mezinárodnímu dni porozumění koktavosti, která se uskuteční 22. října v prostorách školícího centra Jihomoravského kraje, a bude stát za to. Hlavním hostem bude tentokrát jeden ze zakladatelů tohoto dne, sám Michael Sugarman z USA.

Toto a mnohem více naleznete v aktuálním čísle Papouška, který bude k dostání na recepci Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Touto cestou chceme velice poděkovat společnosti ARKADIA, která nás dlouhodobě podporuje a bez jejich pomoci by tento časopis nemohl vyjít. Děkujeme moc za empatii, kterou poskytujete našim postiženým klientům.

Zde se můžete podívat na náhled v elektronické podobě:

http://issuu.com/arkadia_lift_the_brand/docs/papousek_leto2014_online2/0

OS LOGO pečuje o druhé

OS LOGO spolupracuje s organizací PEČUJEME O DRUHÉ a za tuto spolupráci jsme moc rádi. Vzhledem k podobnému předmětu činnosti jsme tak schopni zkvalitnit zprostředkování služeb pro naše klienty, tak abychom jim poskytli zázemí v co nejvyšší možné míře. Spolupráce si velice ceníme.

Tým OS LOGO

ISAD 2014 aneb Mluvíme jedním hlasem

12. ročník konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

22. října 2014 od 9 hod. v Školícím centru JMK

Občanské sdružení LOGO, Soukromá klinika LOGO s.r.o. a Česká asociace pro koktavost Vás srdečně zvou na 12. ročník konference o koktavosti s mezinárodní účastí. Letos přivítáme jako hlavního hosta konference s názvem S Vámi pro Vás - Mluvíme jedním jazykem psychoterapeuta Michaela Sugarmana z USA. Ten je jedním ze zakladatelů Mezinárodního dne porozumění koktavosti a čelním představitelem Mezinárodní asociace pro koktavost (ISA). Bude mluvit o nejnovějších přístupech a posunech v terapii osob s poruchou plynulosti řeči, o copingových strategiích zvládání úzkosti a stresu, úspěších dosažených v oblasti legislativy. Pan MUDr. et Mgr. Josef Pařenica promluví o nejnovějších poznatcích u problematiky sociálních fóbií, se zaměřením právě na poruchy plynulosti řeči. PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. Vás seznámí s vývojem České asociace pro koktavost. Seznámíte se i s dalšími zajímavými fakty, které si přenesete do Vaší praxe. V rámci odpoledních workshopů se budeme věnovat překonávání bloků v komunikaci, propojení práce těla a řeči v rámci expresivních terapií ( tanečně - pohybové terapie, arteterapie, dramaterapie). Konference má uděleny kredity od Asociace klinických logopedů ČR, registrační číslo AKL 4 2014 26 ( 4 kredity pro účastníky, 15 kreditů pro přednášející, 10 kreditů pro spoluautory přednášek ). Konference proběhne ve středu 22. října 2014 od 9 hodin v prostorách školícího centra Jihomoravského kraje na Cejlu 73 v Brně.

Přihlašování na http://www.denkoktavosti.cz/registrace/

Těšíme se na vás

Tým OS LOGO

Česká televize hostem LOGO Café

Na kávu do Loga .., i tak by šlo vyjádřit jednoduché pozvání pro ty, kteří mají pro tento nápoj slabost a rádi si k němu zakousnou nějakou sladkou dobrotu. Jsme moc rádi, že toto pozvání přijala Česká televize, která nás navštívila minulý týden. Vzhledem k tomu, že kavárna má významný společenský přesah, jenž je charakteristický zejména zaměstnáváním zdravotně postižených, jsme rádi za každou pomoc při osvětové činnosti. Česká televize tak nenatáčela pouze prostory kavárny, ale pídila se i po osudech jejich pracovníků. Reportáž byla velice příjemná a do budoucna Českou televizi zase rádi uvítáme. Děkujeme

Zde je odkaz na archív České televize, kde si můžete reportáž prohlédnout (v pořadí sedmá)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990703/

WWW.DENKOKTAVOSTI.CZ DOČASNĚ OMEZIL PROVOZ

Dobrý den,

Vážené dámy a pánové,

Web www.denkoktavosti.cz, který je již několik let zřízen pro potřeby konference ku příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, je dočasně omezen v provozu. Věříme, že tyto nedostatky upravíme v horizontu pár dní, abychom Vám tímto způsobem nebránili v registraci. Děkujeme za pochopení a trpělivost. S přáním hezkého dne.

Tým OS LOGO