Beseda na téma "Péče v SPC pro děti s autismem a poruchou komunikace"

V sobotu 28.3. se v prostorách OS LOGO uskutečnilo setkání rodičů dětí s PAS se speciální pedagožkou Mgr. Michaelou Horutovou, která pracuje ve Speciálně pedagogickém centru (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra při ZŠ Brno, Štolcova. Paní Horutová představila činnost SPC a služby, které toto centrum nabízí. Po prezentaci byl prostoru pro dotazy rodičů, na které paní Horutová ochotně odpovídala. Závěrečná diskuze byla velmi přínosná. Děkujeme za účast a budeme se těšit příště.

Tým OS LOGO

Nové kroužky OS LOGO

Vážení klienti, milí přátelé,

V roce 2015 jsme se rozhodli posílit naše aktivity o nové kroužky. Cílovou skupinou těchto kroužků jsou ti, kteří se v danou aktivitou ztotožní a bude je bavit. To znamená, že jsou bez omezení a pro všechny:)

Připravili jsme pro Vás následující aktivity:

  • PEDIG

Hlavní náplní tohoto kroužku bude řemeslná činnost, jenž bude typická pletením různorodých košíků. Tato technika nabízí velké množství podob proutěných košíků, tudíž je na Vaší představivosti, jakým způsobem budete košík vyrábět a hlavně jak bude v konečné fázi vypadat.

  • ŠPERKY

Na programu této aktivity nebude práce se zlatem, nýbrž s různorodými korálky. Cílem bude tedy vytvořit různé prstýnky, náramky či přívěšky například na mobilní telefon. Pamatujte, že kvalita šperků se nutně neodvijí od materiálu, ale zejména od toho, že byli připravovány radostně a z lásky.

  • KUCHTÍK

V tomto kroužku se bude vařit. A během vaření, aniž bychom si to plně uvědomovali, procvičujeme například jemnou motoriku, ale zároveň zažíváme dobrý pocit z vlastní práce. Pokrmy, které budou na "jídelním lístku" můžete poté přirozeně ochutnat, případně potěšit vlastním pokrmem někoho z blízkého okolí.

Podrobné informace o kroužcích Vám dodáme v následujících dnech a budeme se na Vás těšit.

S pozdravem

Tým OS LOGO

Terapie na OS LOGO

Drazí klienti, milý přátelé,

OS LOGO se již řadu let věnuje terapiím, jenž pomáhají postiženým lidem adekvátně posilovat své komunikační schopnosti. Ty trénujeme prostřednictvím různorodých cvičení, posilující zejména tyto oblasti. Rozumové schopnosti, paměť, barevná differenciace, smyslové vnímání a řadu dalších. Na programu takové terapie jsou ovšem i aktivity podporující činnost mimických svalů, optimálního dechového stereotypu a tvorby hlasu.

Pokud máte ve své rodině či okolí někoho, komu by taková pravidelná aktivita prospěla, rádi Vás u nás přivítáme. Terapie probíhají vždy ve středu od 11:00 hodin v prostorách kontaktní místnosti na OS LOGO, Renneská 45 v Brně.

BUdeme se těšit:)

Mgr. Jakub Ostrý během terapie s klientkou s narušenou komunikační schopností

Setkání rodičů dětí s PAS na OS LOGO

OS LOGO Vás srdečně zve na další ze série setkání rodičů dětí s PAS, které realizujeme v rámci služby Raná péče. Setkání, v pořadí již druhé, se koná 28. 2. 2015 od 8:45 v prostorách Multifunkční místnosti OS LOGO na ulici Vsetínská 20 v Brně. Tématem tohoto setkání bude tentokrát "Péče v SPC pro děti s autismem a poruchou komunikace." Účast kromě našich pracovníků potvrdil i pracovník z SPC Štolcova, takže informace budete mít přímo od zdroje. O dalších případných hostech Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo nás najdete na FB.

Součástí setkání budou prezentace jednotlivých SPC, po kterých bude následovat diskuze na tématy, které Vás zajímají.

Zájemci nechť se prosím přihlásí na email: gajdosikova@oslogo.cz nebo na tel: 777 645 415

Budeme se na Vás těšit 

Tým OS LOGO

OS LOGO pomáhá osobám s poruchou komunikace a hybnosti

Občanské sdružení LOGO i v Novém roce 2015 plní své základní poslání, a to pomáhat osobám s poruchami komunikace a hybnosti. Toto realizujeme jednak prostřednictvím terénní služby, přímo k Vám domů, ale i formou kolektivní terapie. První "Rozvoj komunikačních dovedností" je pro ty, kteří mají vlivem cévní mozkové příhody, infarktu či úrazu hlavy narušenou komunikační schopnost a potřebují individuálně zlepšit jednotlivé roviny řeči. Tato služba je určena primárně osobám, pro které je vlivem jejich postižení, velice náročně docházet na ambulantní léčbu. Kolektivní terapie pak probíhá přímo u nás, za asistence logopeda. Tento typ terapeutického působení je přínosný zejména v sociální rovině, kdy sám postižený zjistí, že není v tomto ohledu sám.

Pokud máte ve svém okolí někoho, komu by jste mohli touto cestou pomoci, ozvěte se nám na:

tel: 543 420 677 nebo na email dobrovolne@oslogo.cz

Budeme se těšit a věřte, že nejste sami

Tým OS LOGO

Pečení perníčků na OS LOGO

Občanské sdružení LOGO uspořádalo 1.prosince pečení perníčků pro své nejmenší klienty. Děti s pomocí rodičů vyválely těsto, vykrojily čerty, Mikuláše a anděly, a na závěr je dle svých představ nazdobily. Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy a grafomotorické materiály s vánoční tématikou.

OS LOGO děkuje za podporu

Občanské sdružení LOGO děkuje všem návštěvníkům Adventního benefičního koncertu za podporu našich postižených klientů. Doufáme, že se Vám koncert líbil a prostředí malebného divadla Reduta Vám navodilo tu pravou Vánoční atmosféru. Děkujeme také všem partnerům, kteří se na koncertu podíleli, zejména potom České spořitelně, která nás touto cestou podporuje dlouhodobě. Dále bychom chtěli poděkovat Národnímu divadlu Brno, za dlouhodobou spolupráci, které si moc vážíme.

Začátkem příštího týdne se budete moci podívat na fotografie.

Setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin

Drazí přátelé, v sobotu 29. 11. 2014 jsme navázali na tradici setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin. Jsme velice rádi, že jsme se sešli v hojném počtu, 15 rodičů a mohli jsme si v dobrém slova smyslu popovídat. Věříme, že setkání bylo přínosné pro všechny strany a do budoucna počítáme s dalším setkáním. To plánujeme na měsíc únor. Budeme se těšit. Tým OS LOGO

Adventní benefiční koncert 2014

Advent, to je čas klidu a zejména v dnešní uspěchané době je to příležitost .., zvolnit. Vánoce, jako nejkrásnější svátek u nás, je k tomu vhodným momentem. Podobně jako v minulých letech pořádáme Adventní benefiční koncert nejenom pro klienty našeho sdružení, ale pro všechny lidi dobré vůle. Na programu koncertu bude tentokrát Dětský sbor Brno pod vedením Valerie Matašové a tradiční umělecký soubor Gajdoši. Věříme, že výběrem hostů Vám uděláme radost a vychutnáte si tak kouzelnou atmosféru těchto svátků. Koncert se bude konat dne 6. prosince 2014 v prostorách divadla Reduta .., začínáme v 16:00. Vstupenky jsou k zakoupení na recepci Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na ulici Vsetínská 20 v Brně. Budeme se těšit

Výtěžek benefičního koncertu je věnován na podporu osob s poruchami komunikace a hybnosti.