OS LOGO děkuje za podporu

Občanské sdružení LOGO děkuje všem návštěvníkům Adventního benefičního koncertu za podporu našich postižených klientů. Doufáme, že se Vám koncert líbil a prostředí malebného divadla Reduta Vám navodilo tu pravou Vánoční atmosféru. Děkujeme také všem partnerům, kteří se na koncertu podíleli, zejména potom České spořitelně, která nás touto cestou podporuje dlouhodobě. Dále bychom chtěli poděkovat Národnímu divadlu Brno, za dlouhodobou spolupráci, které si moc vážíme.

Začátkem příštího týdne se budete moci podívat na fotografie.

Setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin

Drazí přátelé, v sobotu 29. 11. 2014 jsme navázali na tradici setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin. Jsme velice rádi, že jsme se sešli v hojném počtu, 15 rodičů a mohli jsme si v dobrém slova smyslu popovídat. Věříme, že setkání bylo přínosné pro všechny strany a do budoucna počítáme s dalším setkáním. To plánujeme na měsíc únor. Budeme se těšit. Tým OS LOGO

Adventní benefiční koncert 2014

Advent, to je čas klidu a zejména v dnešní uspěchané době je to příležitost .., zvolnit. Vánoce, jako nejkrásnější svátek u nás, je k tomu vhodným momentem. Podobně jako v minulých letech pořádáme Adventní benefiční koncert nejenom pro klienty našeho sdružení, ale pro všechny lidi dobré vůle. Na programu koncertu bude tentokrát Dětský sbor Brno pod vedením Valerie Matašové a tradiční umělecký soubor Gajdoši. Věříme, že výběrem hostů Vám uděláme radost a vychutnáte si tak kouzelnou atmosféru těchto svátků. Koncert se bude konat dne 6. prosince 2014 v prostorách divadla Reduta .., začínáme v 16:00. Vstupenky jsou k zakoupení na recepci Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na ulici Vsetínská 20 v Brně. Budeme se těšit

Výtěžek benefičního koncertu je věnován na podporu osob s poruchami komunikace a hybnosti. 

PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ

Vánoce se blíží a k nim neodmyslitelně patří také vánoční zvyky. Pečení perníčků je jedním z nich. Pokud rádi perníčky pečete nebo se tuto dovednost chcete naopak naučit, jste na správném místě. Přijďte nás navštívit s Vašimi dětmi 1. a 8. prosince od 15 do 18 hodin na adresu Vsetínská 20 v prostorách MFC centra. Na programu bude válení těsta, vykrojování a zdobení perníčků dle Vaší fantazie. Pamatujte, že výsledkem této činnosti bude nejenom krásná vánoční výroba, ale i zlepšená hrubá i jemná motorika Vašich dětí.

Přihlásit se můžete do 25. 11. na tel.: 774 191 345, 543 420 677 nebo na zprikrylova.oslogo@gmail.com. 

Cena tohoto programu je pouhých 40 korun.

Budeme se na Vás těšit

Tým OS LOGO

Poradenský program na OS LOGO opět 18. 11. 2014

Hledáte zaměstnání? Je pro Vás těžké se uplatnit na trhu práce? Je pro Vás i vzhledem k zdravotnímu postižení si práci udržet?

Pak využijte možnosti zúčastnit se poradenského programu OS LOGO na podporu zaměstnávání, jenž úspěšně realizujeme již několik let. Podstatou tohoto programu je Vás seznámit s aktuální podobou trhu práce a s možnostmi, které tento trh nabízí. +

Naši odborníci Vás seznámí se vším co potřebujete na vědět při orientaci na trhu práce. Jedná se především o vědomosti z řádu ekonomického a právního minima, poradenství ohledně psaní životopisu a motivačního dopisu, povědomí o adekvátní komunikaci a vzhledu na pracovním pohovoru a v neposlední řadě si budete moci vyzkoušet simulaci pracovního pohovoru.

Od doby co tento projekt realizujeme se nám podařilo zaměstnat celou řadu lidí, kteří už v nalezení adekvátního zaměstnání ani nedoufali. Přijdte nás navštívit a věřte, že nic není ztraceno!

Kontaktujte nás na telefonu: 543 420 677 nebo emailu: dobrovolne@oslogo.cz

Budeme se těšit

Tým OS LOGO

Mluvíme jedním hlasem aneb s Vámi pro Vás

Mluvíme jedním hlasem

Tímto sloganem jsme odstartovali letošní konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti a bylo znát, že je společným zájmem všech zúčastněných odborníků. Konference se konala dne 22. října 2014, tentokrát v prostorách Školícího centra JMK v centru Brna. Prostředí tohoto centra bylo velice elegantní, o čemž se pozitivně vyjadřovali nejenom samotní účastníci, ale i zahraniční vystupující.

Ty reprezentoval zejména Michael Sugarman, americký psycholog, jenž stál za vznikem samotného Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Tento uznávaný odborník, tak naplnil naše přání, pozvat na konferenci toho, kdo se nejvíce zasadil o vznik tohoto významného svátku. Dalšími hosty konference tentokrát byly MUDr. et Mgr. Josef Pařenica, jenž nejenom prezentoval své téma, ale zároveň představil účastníkům sbírku svých koláží, které maluje s klienty trpící narušenou komunikační schopností.  Za Soukromou kliniku LOGO s.r.o. vystoupil PhDr. Petr Staníček, který popsal své zážitky ze zahraniční cesty do USA či Mgr. Martina Loureiro, jejímž tématem byl Význam lůžkového stacionáře.

Podobně jako v minulých letech jsme poskytli účastníkům i reálné zážitky, a to prostřednictvím worshopů. Ty se orientovali zejména na alternativní přístupy v léčbě koktavosti. Po vzoru filmu „Tančíme v dešti“ nám představila svůj přístup Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, který vychází právě z terapie tancem. Možnost „snížení úzkosti při práci s tělem v prostoru“ nám ukázala PhDr. Kamila Laudová a to formou dramaterapeutického působení a v neposlední řadě se také malovalo a to v gesci Mgr. Jitky Patákové, která nás seznámila s arteterapií jako „cestou k sebepoznání a komunikaci.“

Za tým OS LOGO a Soukromé kliniky LOGO s.r.o. chceme poděkovat všem, kteří si na konferenci udělali čas. Bez Vás bychom osvětové činnosti nevěnovali takovou pozornost, nicméně právě v ní tkví základ informovanosti široké veřejnosti. Dále chceme poděkovat všem partnerům, zejména potom Českému rozhlasu BRNO a České televizi BRNO, děkujeme a budeme se těšit příští rok.

Tým OS LOGO

Za 2 dny to vypukne!!!

Vážení klienti, vážení přátelé,

12. ročník konference k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti se blíží a je tu již za 2 dny!!!

Tento ročník bude velice inspirativní a to zejména ve skutečnosti, že se podíváme na historii vzniku tohoto významného dne. S tou nás seznámi sám zakladatel Michael Sugarman z USA, který nás kromě toho seznámí i s tzv. Copingovými strategiemi na zvládání úzkosti a zátěžových situací u koktavosti. Dalším ze zajímavých hostů bude například PhDr. Kamila Laudová, předsedkyně Asociace dramaterapeutů ČR, která nám představí, jakým způsobem snížit úzkost při práci s tělem v prostoru, což bude nejenom pro osoby s narušenou komunikační schopností velice přínosné. O fungování České asociace pro koktavost Vám bude referovat PaedDr, Ilona Kejklíčková, Ph. D. a představí Vám její celkový přínos pro balbutiky. To a mnohem více bude na programu letošního ročníku konference k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, ISAD 2014. Více informací naleznete na www.denkoktavosti.cz

Registrovat se můžete na tomto odkazu

http://www.denkoktavosti.cz/registrace/

Budeme se těšit a nezapomeňte, že MLUVÍME JEDNÍM HLASEM.

Tělesné cvičení v domácnosti

OS LOGO znovu obnovuje službu "Cvičení v domácnosti". Pokud máte příbuzného, který potřebuje cvičit základní tělesné funkce, jenž byly postiženy například cévní mozkovou příhodou, dejte nám vědět. Rádi přijede až k Vám domů a poskytneme Vám kromě kvalitní a erudované služby, take řádu cenných rad v podobě sociálního poradenství.

Pokud budete mít zájem, dejte nám vědět na email: dobrovolne@oslogo.cz nebo na tel.: 543 420 677

Pomáháme osobám s poruchou komunikace a hybnosti od roku 2002

Tým OS LOGO

Rekondiční pobyt pro děti s PAS úspěšně za námi

Ve dnech 8. až 12. září 2014 proběhl pravidelný rekondiční pobyt pro děti s autismem, resp. klienty s těžce narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Jako místo našeho pobytu byl zvolen penzion Athéna v obci Suchý, který se nachází uprostřed lesů Drahanské vrchoviny, nedaleko Moravského krasu. Lokalita i termín byly záměrně zvoleny po hlavní letní sezóně, abychom měli s dětmi dostatek prostoru a klidu.

Dopravu pro rodiče s dětmi, kteří nemohli využít vlastního dopravního prostředku, zajistila velkoryse firma Porsche Brno.

Po příjezdu a ubytování všech účastníku jsme pobyt zahájili chutným obědem, po kterém následoval polední klid a seznamovací hry na hřišti v areálu penzionu. Největší zábavu si děti s rodiči užili při hře s barevným padákem a míčky, která navodila příjemnou atmosféru pro další aktivity. Abychom se lépe seznámili s okolím, vydali jsme se na průzkum okolí blízkého rybníka. V centru obce děti objevily krásné dřevěné hřiště, které se stalo naším útočištěm až do doby večeře. Po uspání ratolestí se rodiče sešli v klubovně, kde si pro ně připravila program psycholožka Petra Valkovská. Hlavním tématem večera bylo zvládání stresu, se kterým rodiče bojují velmi často. Petra rodičům doporučila různé relaxační techniky. Díky jejím zábavným testům se rodiče také dozvěděli, jak moc si věří, a na kolik přičítají události náhodě. Rodiče měli možnost během pobytu využít jejích individuálních konzultací, v jejichž průběhu se o děti starali ostatní pracovníci občanského sdružení a asistentka.

Od úterního rána probíhaly během pobytu pravidelné logopedické terapie s Helenou Gajdošíkovou. Rodiče měli také možnost schopnosti a potřeby dětí individuálně prodiskutovat a byla jim doporučena cvičení pro domácí péči. Během úterního dopoledne se děti připravovaly na příchod podzimu. Společně s asistentkou Martinou Medkovou a rodiči děti vyráběly podzimní draky. Po zkráceném odpoledním klidu zastavil u penzionu autobus, který nás odvezl na dobrodružnou prohlídku jeskyně Balcarka. I když byla cesta strašidelná, všechny děti ji zvládly na jedničku a od paní průvodkyně dostaly odměnu v podobě pověstí o Macoše. Největším zážitkem byla světelná show podpořená hudebním doprovodem v hlavním dómu jeskyně. Večer byl opět ve znamení přednášek a diskuse. Tentokrát si sociální pracovnice Andrea Růžičková připravila pro rodiče informace ze sociální oblasti. Každý rodič dostal i příručku pro zdravotně postižené občany, kterou vydalo MPSV. Během večera se rozpoutala diskuse, zejména o praktických zkušenostech rodičů.

Středeční slunné dopoledne jsme strávili v příjemném areálu Chalupy na Pavlově, kde byla dětem zajištěna hippoterapie. Některé děti překonaly svůj strach a na koni se projeli i sami, což mělo za následek radostné výkřiky dětí a úsměvy na tvářích rodičů. Po hodině ježdění se nikomu nechtělo koníky a areál opustit, tak nám pan Kubalík umožnil prohlédnout si stáje, techniku a zvířata na statku. Největší ohlas mělo focení na traktoru a malá koťátka, která si některé děti chtěly odnést domů. Vzhledem k tomu, že měla hippoterapie na děti velmi pozitivní vliv, budeme se snažit zařazovat koně a jiná zvířata do programu dalších pobytů. Odpoledne jsme se vydali prozkoumat okolní lesy a jejich bohatství ve formě hub. Z čerstvě nasbíraných hub rodičům paní kuchařka následující den připravila ke snídani smaženici. Večerní setkání tentokrát proběhlo u ohniště, kde jsme společně s dětmi opékali špekáčky, párky a zpívali táborové písničky.

Ve čtvrtek nám počasí příliš nepřálo, a proto jsme přesunuli aktivity do hlavní haly penzionu. V tomto deštivém počasí nás přijeli navštívit pan ředitel Tomáš Ostrý a další pracovnice rané péče Zuzana Přikrylová. Pro děti jsme připravili deset speciálních stanovišť, kde postupně, každý svým způsobem a tempem, plnil zadané úkoly – logopedická cvičení, shazování kuželek, malování, skládání krtka, tvoření z modelíny, motorická cvičení atd. Za každý splněný úkol byly děti vždy odměněny tiskátky do připravených soutěžních archů, tyto následně vyměnily za sladkou odměnu a diplom. Po poledním klidu byl program věnován výrobě masek zvířat, které děti následně využily při divadle Boudo budko, které s nimi nacvičila Andrea. Děti si s rodiči vyrobily papírové postavičky, které si odvezly domů společně s vytištěnou pohádkou. Poslední večer strávili rodiče příjemnou diskusí nad všemožnými tématy, předaly si kontakty. Helena rodičům přednesla návrh projektu pravidelného setkávání rodičů, který rodiče uvítali. Společně se zamysleli nad strukturou a tématy setkávání.

V pátek jsme se po snídani rozloučili, popřáli si šťastnou cestu a vyrazili k domovům.

Po celou dobu pobytu byli dětem i rodičům k dispozici odborní pracovníci sdružení a na zdraví všech účastníků dohlížel zdravotník a záchranář Zbyněk Dovrtěl. Rodiče si mohli sami mezi sebou předat nespočet informací a vše konzultovat s terapeuty. Právě tato možnost sdílení svých vlastních zkušeností, pocitů a názorů navzájem rodiče velice obohatila a rozšířila jim obzory problematiky.

Z našeho pohledu se pobyt vydařil. Věříme, že rodiče načerpali novou sílu a inspiraci, a děti si užily zábavu. Společně se těšíme na další příjemně strávené chvíle při dalším pobytu, který nás čeká už v zimě.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

Občanské sdružení LOGO pomáhá

Týmu našeho sdružení nejsou lhostejné osudy nejenom našich klientů, ale všech, kteří pomoc potřebují. Dovolte abychom Vám touto cestou představili příběh malé holčičky Zlatušky, která se potýká s těžkou poruchou hybnosti a komunikace. Vzhledem k tomu, že tatínek musí se Zlatuškou absolvovat denně četné cestování, příspůsobení jízdních podmínek v autě bylo nutné. Tak došlo k tomu, že jsme měli tu čest předat tatínkovi speciální sedačku do auta, která uleví Zlatušce náročné cestování a alespoň částečně zlepší kvalitu života. V tomto ohledu jsme podali individuální žádost, která byla financována ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti NROS. Příběh, který mnohé z nás donutí k zamyšlení, nám představil její obětavý tatínek.

"Starám se sám o svoji dcerku Zlatušku, která se narodila ve 23týdnu těhotenství a byla ihned hospitalizována na JIP v dětské nemocnici v Brně, kde strávila půl roku. Díky předčasnému porodu měla krvácení do CNS a tím pádem má takové poškození mozku, že tyto změny jsou nezvratné a neléčitelné. Zlatuška má atrofii mozku s cystami. Má jen zbytky zraku, na jednom očičku má 10dioptrií a na druhé je slepá. Nemůže díky DMO chodit, mluvit a hýbat žádnou končetinou. Trpí navíc epileptickými záchvaty a dalšími zdravotními obtížemi. Potřebuje moji 24hodinovou péči. Snažím se stále o zlepšení zdravotního stavu dcerky a tak navštěvujeme rehabilitace, cvičíme na koních, chodíme relaxovat na pejsky a samozřejmě denně jezdíme do stacionáře. Bohužel máme velký problém při manipulaci a přemísťování Zlatušky autem. Z tohoto důvodu potřebujeme speciální autosedačku, která se snadno ovládá pro nasedání i vysedání, je stabilní a během jízdy udržuje polohu hlavy, protože je možný náklon autosedačky dozadu. Je nastavitelná dle velikosti dítěte. Dá se připevnit na speciální zdravotní vozík. Dá se využít i v domácím prostředí. Moc by nám usnadnila veškerou přepravu Zlatušky."

Z tohoto příběhu je zřejmé, že zdravotní problémy Zlatušky jsou pro většinu populace nepředstavitelné, stejně tak ohleduplné konání jejího tatínka. Do budoucna chceme zůstat nadále aktivní v pomoci těm, kteří se bez ní neobejdou. Chceme touto cestou poděkovat České televizi, která natočila o předání sedačky krásnou reportáž a vážíme si dlouhodobě nejenom její osvětové činnosti, ale zejména empatie k postiženým lidem. Dále bychom rádi poděkovali Nadaci rozvoje občanské společnosti NROS za empatii, kterou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Zde se můžete podívat na reportáž České televize:

"Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti."