Centrum pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti

 Již 4 roky provozujeme jako Občanské sdružení LOGO unikátní Centrum pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti. Centrum je v tomto ohledu komplexní službou, avšak stěžejní je v tomto případě tzv. nácviková kuchyň.

 Nácviková kuchyň je prostor, kde se odehrávají kroužky v rámci služby Centrum denních služeb. Náplní této služby je poskytnout našim klientům možnost nácviku jemné motoriky, sebeobsluhy a zejména samostatnosti v běžných denních aktivitách.

 Cílovou skupinou pro danou činnost jsou zejména osoby po cévní mozkové příhodě, infarktu či vážném úraze hlavy. Tito klienti tak mají možnost se zlepšovat v uvedených činnostech pod vedením ergoterapeutky a speciálního pedagoga. Tak mají možnost absolvovat konkrétní působení pod dohledem zkušených odborníků.

 Prostory nácvikové jídelny, ke kterým patří i malebná jídelna, jsou navrženy tak, aby odpovídaly potřebám klientů. Je speciálně vybaveno odpovídajícími pomůckami a celý prostor je přirozeně bezbariérový.

 Tento projekt vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna, schválen Zastupitelstvem města Brna a financován z Evropského rozvojového fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod.

 Občanské sdružení LOGO již od roku 2002 pomáhá osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Naším posláním je zkvalitňovat život takto postižených a pomáhat jim začleňovat se do společnosti, a pokud je to možné tak i na trh práce.