Česko svítí modře aneb Světový den autismu se blíží ..)

"Jsme jiní .., ne horší" 

To je základní poselství světového dne autismu k jehož oslavě se hrdě hlásíme a následujících řádcích Vám představíme službu, prostřednictvím které můžeme pomoci jak samotným dětem, tak i celé rodině.

Vzájemná komunikace je pro většinu z nás samozřejmá dovednost, díky které se nejen domluvíme, vyjádříme své pocity a potřeby, ale je i důležitou součástí úspěšného a naplněného života. Naše nezisková organizace se již od roku 2002 zabývá pomocí lidem, kteří se potýkají se závažnými poruchami komunikace a hybnosti, jež jim komplikují život v každém okamžiku

Díky službě raná péče jsme oporou rodinám, kterým se narodilo dítě s poruchou autistického spektra, jež negativně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností. Terénní pracovníci rané péče, logopedi, podporují celkový vývoj dítěte, pomáhají vzdělávat rodiče a zorientovat se v této těžké situaci. Cílovou skupinou jsou děti do 7 let věku nebo do nástupu do základní školy a jejich rodiny, kterým napomáháme rovněž sociálním a psychologickým poradenstvím, organizováním terapeutických pobytů, vzdělávacích přednášek a dalších aktivit.

V rámci Světového dne autismu jsme se rozhodli zodpovědět rodinami nejčastěji kladené otázky.

Jak bude probíhat první návštěva pracovníka rané péče?

Na první návštěvu přijede logoped společně se sociálním pracovníkem, který je schopen Vám poradit ohledně možnosti získat různé příspěvky. Dále proběhne seznámení a konzultace o oboustranném očekávání. Rodiče pracovníkovi sdělí, ve kterých oblastech cítí, že má dítě největší problémy a na čem je podle nich potřeba pracovat. Rodičům je předána smlouva o poskytování služby, kterou si do příští návštěvy prostudují. V rámci hry s dítětem pracovník zjišťuje zájmy a dovednosti dítěte.

Na co se máme dále připravit?

Návštěvy probíhají zpravidla jednou za 14 dní a trvají cca 1,5 hodiny. Návštěva se dělí na přímou práci s dítětem a následnou konzultaci s rodiči. V rámci konzultace rodičům zadáme úkoly, na kterých je potřeba do příště pracovat. K tréninku jim poskytneme veškeré materiály či pomůcky.

Proč návštěvy probíhají v domácím prostředí?

Většina našich klientů dochází i ke klinickému logopedovi, tyto návštěvy probíhají ambulantní formou. Raná péče je prací v domácím prostředí velmi specifická, dítě zůstává ve známém prostředí a k nácviku různých dovedností je možno využívat to, co má dítě každodenně vedle sebe.

Jaké mají pracovníci v rané péči vzdělání?

V našem sdružení mají pracovníci rané péče vysokoškolské vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku – logopedii.

Je možné půjčovat pomůcky?

Ano, tuto službu nabízíme a rodiči je hojně využívána. Rodiče tak můžou mít pro své dítě každých 14 dní novou pomůcku, do které nemusí investovat své finanční prostředky.