Hurá do školy:)

Občanské sdružení LOGO přeje všem dětem i rodičům příjemně strávený první den ve škole. Vzpomeňme si prosím na velikána vzdělávání i výchovy Jana Ámose Komenského, který již v temných dobách naší historie věděl, že nejlépe se učíme .., hrou. Mysleme na to.