Konference Mluvím Jinak 2018

Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci se Soukromou klinikou Logo s.r.o. uspořádalo 23. října meeting v rámci námi dlouhodobě realizované Logopedické konference ku příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Tentokrát pod heslem Mluvím Jinak. Tématem letošní konference byly inovativní přístupy v terapii, jenž můžeme využít nejenom v prostředí logopedické obce. To znamená, že jsme chtěli nejenom představit "něco nového", ale zároveň otevřít debatu, jejíž výstupem by měl být pokrok, resp. zlepšení klientova zdravotního stavu. Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím, kteří nejenom umě popsali své příspěvky, ale zároveň měli empatický přesah, a věnovali se tak všem účastníkům. V neposlední řadě jsme rádi, že i konference jako taková, může kromě získaných dovedností a vědomostí, i pobavit. Děkujeme všem účastníkům za to, že svou přítomností potvrdili hlukový oborový zájem, což naše odborná obec potřebuje. Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří naši konferenci dlouhodobě podporují.

Děkujeme:)