Logáček - vytvoření nového zařízení

Název projektu: Logáček - vytvoření nového zařízení péče o děti
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000636
Příjemce: Občanské sdružení Logo z.s.

V rámci projektu bylo vybudováno zařízení péče o děti ve věku 2-7 let - LOGÁČEK. Část prostor ve stávající budově kliniky, byla rekonstruována a upravena pro účely zřízení tohoto zařízení v kapacitě 16 dětí. Zároveň byly prostory vybaveny nábytkem a herními prvky, ty jsou umístěny i na přilehlou zahradu.

Jako sdružení zaměřující se na péči o osoby postiženými poruchami komunikace a hybnosti jsme v tomto tématu viděli potenciál jak spojit dvě potřebné aktivity:

  1. Zvýšit nedostatečnou kapacitu služeb péče o děti
  2. Integrace dětí s poruchami komunikace a hybnosti do „normálního“ kolektivu

Výstupem projektu:

  1. Vytvořené zařízení péče o děti
  2. 16 vytvořených míst péče o děti
  3. 6 nových pracovních míst, resp. 2,45 dle přepočtených úvazků

Příprava prostor probíhá již od podzimu 2016 a zahájení provozu se plánuje od poloviny března 2017.

Těšíme se, že můžeme rozšířit kvalitu a míru poskytovaných služeb pro naše klienty.