Logopedická konference Slovo dalo slovo

Dne 25. 10. 2019 jsme pro Vás uspořádali 17. ročník Logopedické konference, i tentokrát k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Slogan letošního ročníku zněl „Slovo dalo slovo“, a podstata sousloví byla do puntíku naplněna. V Administrativním a školícím centrum JMK, kde se konference konala, se sešel skutečně hojný počet odborníků na danou problematiku. A ti měli možnost obohatit své dosavadní vnímání o řadu zajímavých postřehů, zejména ze zahraničí. To reprezentoval zejména KURT EGGERS, PhD., který poprvé v České republice prezentoval aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí. Kurt, který navštívil naši konferenci, a Českou republiku vůbec poprvé, nadchl naše účastníky jak odborným přesahem, tak příjemným vystupováním. Dalšími hosty byly například Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., který nám představil možnosti Aplikované behavioralní analýzy a jejího využití při ovlivňování chování dítěte, a Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., jenž doplnila konferenci o pohled psychologa na terapii poruch řeči. Návštěvníci si mohli nově nabyté dovednosti osobně vyzkoušet na interaktivním workshopu. Konference probíhala v pozitivní atmosféře, za což děkujeme jak přednášejícím, tak účastníkům. Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří naši konferenci dlouhodobě podporují. Děkujeme a těšíme se za rok.