Mluvím Jinak aneb logopedická konference se blíží

Občanské sdružení Logo z.s. pořádá již 16. ročník logopedické konference, tentokrát pod názvem Mluvím Jinak aneb Inovativní trendy v terapeutické praxi. Konferenci pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti – International Stuttering Awareness Day. Letošní ročník se bude konat dne 23. října 2018 v prostorách Soukromé kliniky Logo s.r.o.

Hlavním tématem tohoto ročníku bude poznání nových, neotřelých přístupů k terapii, které v dobrém smyslu obohatí naše dosavadní vnímání tohoto procesu. Předmětem našeho zájmu bude tentokrát nejenom samotný člověk s narušenou komunikační schopností, ale také jeho terapeut. Pro optimální, a hlavně dlouhodobě úspěšnou terapii je potřeba působit nejenom na osoby s narušenou komunikační schopností, ale také na odborníky, kteří se jim snaží pomoci.

Cílem této konference je vytvářet unikátní propojení odborných kapacit a předávat jejich praktické zkušenosti odborné i laické veřejnosti. Konference i následný program je určen pro logopedy, psychology či lékaře. Konference ovšem může být přínosem i pro samotné osoby s narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Dále i pro studenty a širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské téma. Této akci se dostává významné mediální podpory a jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na problémy, se kterými se osoby s poruchami řeči potýkají.

Aktuální informace o programu Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím našeho webu. WWW.DENKOKTAVOSTI.CZ a WWW.OSLOGO.CZ