Mluvíme jedním hlasem aneb s Vámi pro Vás

Mluvíme jedním hlasem

Tímto sloganem jsme odstartovali letošní konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti a bylo znát, že je společným zájmem všech zúčastněných odborníků. Konference se konala dne 22. října 2014, tentokrát v prostorách Školícího centra JMK v centru Brna. Prostředí tohoto centra bylo velice elegantní, o čemž se pozitivně vyjadřovali nejenom samotní účastníci, ale i zahraniční vystupující.

Ty reprezentoval zejména Michael Sugarman, americký psycholog, jenž stál za vznikem samotného Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Tento uznávaný odborník, tak naplnil naše přání, pozvat na konferenci toho, kdo se nejvíce zasadil o vznik tohoto významného svátku. Dalšími hosty konference tentokrát byly MUDr. et Mgr. Josef Pařenica, jenž nejenom prezentoval své téma, ale zároveň představil účastníkům sbírku svých koláží, které maluje s klienty trpící narušenou komunikační schopností.  Za Soukromou kliniku LOGO s.r.o. vystoupil PhDr. Petr Staníček, který popsal své zážitky ze zahraniční cesty do USA či Mgr. Martina Loureiro, jejímž tématem byl Význam lůžkového stacionáře.

Podobně jako v minulých letech jsme poskytli účastníkům i reálné zážitky, a to prostřednictvím worshopů. Ty se orientovali zejména na alternativní přístupy v léčbě koktavosti. Po vzoru filmu „Tančíme v dešti“ nám představila svůj přístup Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, který vychází právě z terapie tancem. Možnost „snížení úzkosti při práci s tělem v prostoru“ nám ukázala PhDr. Kamila Laudová a to formou dramaterapeutického působení a v neposlední řadě se také malovalo a to v gesci Mgr. Jitky Patákové, která nás seznámila s arteterapií jako „cestou k sebepoznání a komunikaci.“

Za tým OS LOGO a Soukromé kliniky LOGO s.r.o. chceme poděkovat všem, kteří si na konferenci udělali čas. Bez Vás bychom osvětové činnosti nevěnovali takovou pozornost, nicméně právě v ní tkví základ informovanosti široké veřejnosti. Dále chceme poděkovat všem partnerům, zejména potom Českému rozhlasu BRNO a České televizi BRNO, děkujeme a budeme se těšit příští rok.

Tým OS LOGO