MLUVME SPOLU .., i po konferenci

„MLUVME SPOLU“ bylo heslo logopedické konference. Tu pořádáme již 15. rokem k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Předmětem tohoto sympozia byla nejenom koktavost, ale celkový vliv narušené komunikačních schopnosti na výuku. Hlavním tématem tak byla „porucha řeči ve škole.“

Konference měla podobně jako v minulých letech zahraniční zastoupení, a to dokonce ze dvou zemí. Svojí návštěvou nás poctili Jaqueline Carmona z Portugalska a Bernadette Pierárt z Belgického království. Obě dámy nám představily vlastní pojetí terapie narušené komunikační schopnosti, včetně řady nekonvenčních postřehů z praxe. Konferenci tak osvěžily nejenom svým přístupem k logopedii, ale i úsměvem na tváři, který si přivezly k nám, do Čech.

Tuzemský přístup reprezentovali PhDr. Petr Staníček s Mgr. Danou Zemčíkovou. První jmenovaný se zaměřil na význam kolektivní terapie, kterou i sám vede, zatímco paní magistra se věnovala konkrétní kazuistice dítěte s narušenou komunikační schopností.

Zkušenosti z pedagogického prostředí pak zprostředkovala Mgr. Jiřina Jehličková a to formou spolupráce mezi terapeuty, pedagogy a rodinou. Tu považujeme za klíčovou a nejenom proto jsme konferenci nazvali, MLUVME SPOLU. Pokud si budeme navzájem a v rámci mezioborové spolupráce pomáhat a vycházet vstříc, potom budeme i pro naše klienty mnohem srozumitelnější.

Konference se tento rok konala v prostorách hotelu Continental Brno, kde jsme se kromě chutného menu mohli seznámit s novinkami na trhu pomůcek pro nejmenší školáky.

Rádi bychom v tomto ohledu poděkovali všem partnerům, zejména společnosti INFRA s.r.o., která nám po celou dobu pomáhala s organizací konference, za což jsme ji velice vděční. Děkujeme.

Věříme, že Vám poznatky, vyplívající z konference, obohatí Vaší dosavadní praxi a že se potkáme i příští rok.

Budeme se těšit.