Spuštěn nový web oslogo.cz

Občanské sdružení LOGO se rozhodlo změnit podobu webových stránek, které budou více vystihovat potřeby Vás, klientů. Díky společnostem ARKADIA a AVITO, které nás dlouhodobě podporují, se tento projekt podařilo zrealizovat. Stránky budou nejenom nové po stránce vizuální, ale budou také přehlednější a obsáhlejší v popisu jednotlivých služeb. Důležitým faktorem tvorby nového webu je snaha o větší interaktivitu, která bude mít za následek výraznější zapojení klientů a návštěvníků webu do činností, kterým se dlouhodobě zabýváme. Termín jejich spuštění se blíží, tak doufáme, že se Vám budou líbit, protože je děláme pro Vás