Občanské sdružení LOGO pomáhá

Týmu našeho sdružení nejsou lhostejné osudy nejenom našich klientů, ale všech, kteří pomoc potřebují. Dovolte abychom Vám touto cestou představili příběh malé holčičky Zlatušky, která se potýká s těžkou poruchou hybnosti a komunikace. Vzhledem k tomu, že tatínek musí se Zlatuškou absolvovat denně četné cestování, příspůsobení jízdních podmínek v autě bylo nutné. Tak došlo k tomu, že jsme měli tu čest předat tatínkovi speciální sedačku do auta, která uleví Zlatušce náročné cestování a alespoň částečně zlepší kvalitu života. V tomto ohledu jsme podali individuální žádost, která byla financována ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti NROS. Příběh, který mnohé z nás donutí k zamyšlení, nám představil její obětavý tatínek.

"Starám se sám o svoji dcerku Zlatušku, která se narodila ve 23týdnu těhotenství a byla ihned hospitalizována na JIP v dětské nemocnici v Brně, kde strávila půl roku. Díky předčasnému porodu měla krvácení do CNS a tím pádem má takové poškození mozku, že tyto změny jsou nezvratné a neléčitelné. Zlatuška má atrofii mozku s cystami. Má jen zbytky zraku, na jednom očičku má 10dioptrií a na druhé je slepá. Nemůže díky DMO chodit, mluvit a hýbat žádnou končetinou. Trpí navíc epileptickými záchvaty a dalšími zdravotními obtížemi. Potřebuje moji 24hodinovou péči. Snažím se stále o zlepšení zdravotního stavu dcerky a tak navštěvujeme rehabilitace, cvičíme na koních, chodíme relaxovat na pejsky a samozřejmě denně jezdíme do stacionáře. Bohužel máme velký problém při manipulaci a přemísťování Zlatušky autem. Z tohoto důvodu potřebujeme speciální autosedačku, která se snadno ovládá pro nasedání i vysedání, je stabilní a během jízdy udržuje polohu hlavy, protože je možný náklon autosedačky dozadu. Je nastavitelná dle velikosti dítěte. Dá se připevnit na speciální zdravotní vozík. Dá se využít i v domácím prostředí. Moc by nám usnadnila veškerou přepravu Zlatušky."

Z tohoto příběhu je zřejmé, že zdravotní problémy Zlatušky jsou pro většinu populace nepředstavitelné, stejně tak ohleduplné konání jejího tatínka. Do budoucna chceme zůstat nadále aktivní v pomoci těm, kteří se bez ní neobejdou. Chceme touto cestou poděkovat České televizi, která natočila o předání sedačky krásnou reportáž a vážíme si dlouhodobě nejenom její osvětové činnosti, ale zejména empatie k postiženým lidem. Dále bychom rádi poděkovali Nadaci rozvoje občanské společnosti NROS za empatii, kterou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Zde se můžete podívat na reportáž České televize:

"Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti."