Občanské sdružení LOGO + Sedmá kavalérie = skvělé sobotní odpoledne:)

V sobotu 20. srpna jsme se totiž zúčastnili jízdy sedmé kavalerie. Ne nezbláznili jsme se, ani to není SPAM .., nýbrž realita:)

Občanské sdružení LOGO mělo tu čest se podílet na krásném odpoledni, které bylo inspirováno slavným příběhem generála Custera. V prostorách vojenského ležení na ulici Palcary, pod Panským kopcem v Komíně jsme tak mohli vidět tvz. švadronu, tedy jednotku vojenského jezdectva pod vedením generála Custera, v našem případe herce Václava Vydry.

Akce se zúčastnilo mnoho lidí, tedy i dětí, pro které jsme měli připraveny různé aktivity a hry na rozvoj komunikace i rozumových schopností. Těch se děti účastnili za podpory našich speciálních pedagogů přímo u našeho informačního stánku. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a zejména těm, kteří nám umožnili šířit naši osvětu ve prospěch našich klientů. Děkujeme