Rekondiční pobyt pro děti s PAS úspěšně za námi

Ve dnech 8. až 12. září 2014 proběhl pravidelný rekondiční pobyt pro děti s autismem, resp. klienty s těžce narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Jako místo našeho pobytu byl zvolen penzion Athéna v obci Suchý, který se nachází uprostřed lesů Drahanské vrchoviny, nedaleko Moravského krasu. Lokalita i termín byly záměrně zvoleny po hlavní letní sezóně, abychom měli s dětmi dostatek prostoru a klidu.

Dopravu pro rodiče s dětmi, kteří nemohli využít vlastního dopravního prostředku, zajistila velkoryse firma Porsche Brno.

Po příjezdu a ubytování všech účastníku jsme pobyt zahájili chutným obědem, po kterém následoval polední klid a seznamovací hry na hřišti v areálu penzionu. Největší zábavu si děti s rodiči užili při hře s barevným padákem a míčky, která navodila příjemnou atmosféru pro další aktivity. Abychom se lépe seznámili s okolím, vydali jsme se na průzkum okolí blízkého rybníka. V centru obce děti objevily krásné dřevěné hřiště, které se stalo naším útočištěm až do doby večeře. Po uspání ratolestí se rodiče sešli v klubovně, kde si pro ně připravila program psycholožka Petra Valkovská. Hlavním tématem večera bylo zvládání stresu, se kterým rodiče bojují velmi často. Petra rodičům doporučila různé relaxační techniky. Díky jejím zábavným testům se rodiče také dozvěděli, jak moc si věří, a na kolik přičítají události náhodě. Rodiče měli možnost během pobytu využít jejích individuálních konzultací, v jejichž průběhu se o děti starali ostatní pracovníci občanského sdružení a asistentka.

Od úterního rána probíhaly během pobytu pravidelné logopedické terapie s Helenou Gajdošíkovou. Rodiče měli také možnost schopnosti a potřeby dětí individuálně prodiskutovat a byla jim doporučena cvičení pro domácí péči. Během úterního dopoledne se děti připravovaly na příchod podzimu. Společně s asistentkou Martinou Medkovou a rodiči děti vyráběly podzimní draky. Po zkráceném odpoledním klidu zastavil u penzionu autobus, který nás odvezl na dobrodružnou prohlídku jeskyně Balcarka. I když byla cesta strašidelná, všechny děti ji zvládly na jedničku a od paní průvodkyně dostaly odměnu v podobě pověstí o Macoše. Největším zážitkem byla světelná show podpořená hudebním doprovodem v hlavním dómu jeskyně. Večer byl opět ve znamení přednášek a diskuse. Tentokrát si sociální pracovnice Andrea Růžičková připravila pro rodiče informace ze sociální oblasti. Každý rodič dostal i příručku pro zdravotně postižené občany, kterou vydalo MPSV. Během večera se rozpoutala diskuse, zejména o praktických zkušenostech rodičů.

Středeční slunné dopoledne jsme strávili v příjemném areálu Chalupy na Pavlově, kde byla dětem zajištěna hippoterapie. Některé děti překonaly svůj strach a na koni se projeli i sami, což mělo za následek radostné výkřiky dětí a úsměvy na tvářích rodičů. Po hodině ježdění se nikomu nechtělo koníky a areál opustit, tak nám pan Kubalík umožnil prohlédnout si stáje, techniku a zvířata na statku. Největší ohlas mělo focení na traktoru a malá koťátka, která si některé děti chtěly odnést domů. Vzhledem k tomu, že měla hippoterapie na děti velmi pozitivní vliv, budeme se snažit zařazovat koně a jiná zvířata do programu dalších pobytů. Odpoledne jsme se vydali prozkoumat okolní lesy a jejich bohatství ve formě hub. Z čerstvě nasbíraných hub rodičům paní kuchařka následující den připravila ke snídani smaženici. Večerní setkání tentokrát proběhlo u ohniště, kde jsme společně s dětmi opékali špekáčky, párky a zpívali táborové písničky.

Ve čtvrtek nám počasí příliš nepřálo, a proto jsme přesunuli aktivity do hlavní haly penzionu. V tomto deštivém počasí nás přijeli navštívit pan ředitel Tomáš Ostrý a další pracovnice rané péče Zuzana Přikrylová. Pro děti jsme připravili deset speciálních stanovišť, kde postupně, každý svým způsobem a tempem, plnil zadané úkoly – logopedická cvičení, shazování kuželek, malování, skládání krtka, tvoření z modelíny, motorická cvičení atd. Za každý splněný úkol byly děti vždy odměněny tiskátky do připravených soutěžních archů, tyto následně vyměnily za sladkou odměnu a diplom. Po poledním klidu byl program věnován výrobě masek zvířat, které děti následně využily při divadle Boudo budko, které s nimi nacvičila Andrea. Děti si s rodiči vyrobily papírové postavičky, které si odvezly domů společně s vytištěnou pohádkou. Poslední večer strávili rodiče příjemnou diskusí nad všemožnými tématy, předaly si kontakty. Helena rodičům přednesla návrh projektu pravidelného setkávání rodičů, který rodiče uvítali. Společně se zamysleli nad strukturou a tématy setkávání.

V pátek jsme se po snídani rozloučili, popřáli si šťastnou cestu a vyrazili k domovům.

Po celou dobu pobytu byli dětem i rodičům k dispozici odborní pracovníci sdružení a na zdraví všech účastníků dohlížel zdravotník a záchranář Zbyněk Dovrtěl. Rodiče si mohli sami mezi sebou předat nespočet informací a vše konzultovat s terapeuty. Právě tato možnost sdílení svých vlastních zkušeností, pocitů a názorů navzájem rodiče velice obohatila a rozšířila jim obzory problematiky.

Z našeho pohledu se pobyt vydařil. Věříme, že rodiče načerpali novou sílu a inspiraci, a děti si užily zábavu. Společně se těšíme na další příjemně strávené chvíle při dalším pobytu, který nás čeká už v zimě.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme.

Tento projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.