Pobyt Zubří 2015

Na počátku podzimu se vydalo OS LOGO spolu s rodinami z řad klientů z rané péče na Vysočinu. Do Zubří se vydalo celkem deset rodin s 13 dětmi, 6 pracovníků sdružení a 2 dobrovolnice z řad studentek speciální pedagogiky. Každý den se konaly zajímavé aktivity nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Spolu jsme pouštěli draky, houpali děti v psychomotorickém padáku, vytvářeli si podzimní trička, vytáhli jsme Velkou řepu, navštívili Farmu Eden, absolvovali jsme Indiánskou stezku nebo jsme vytvářeli lampiony a zajezdili si na koních. V rámci získání dalších cenných informací přijely do Zubří pracovnice SPC ze Žďáru nad Sázavou, které zodpověděly spoustu otázek spjaté s integrací dětí do běžných vzdělávacích zařízení, individuální plány, jaké jsou podmínky pro zajištění asistenta, obstarávání pomůcek do škol apod. Po diskuzi nám speciální pedagožky z SPC připravili velmi příjemnou muzikoterapii, během které si děti s rodiči zazpívali, zatančili a zahráli na různé hudební nástroje. S dětmi každý den pracovaly logopedky, rodičům byly k dispozici psycholožka a sociální pracovnice, jeden večer přijela nutriční terapeutka, která rodičům radila v rámci diet a zodpověděla mnohé dotazy rodičů.

Celý pobyt se nesl ve znamení úsměvů nejen dětí, ale i jejich rodičů a pracovníků OS LOGO. Rodiny, které pobyt absolvovaly již po několikáté, si navzájem oceňují pokroky svých dětí, sdílí zajímavé informace a tipy na nejrůznější terapie. Předávají si zkušenosti, navazují přátelství a navzájem v sobě nalézají oporu.

Velký dík patří pracovníkům Rekreačního střediska Zubří, kteří se po celých pět dní ukázkově starali o každé přání, především paním kuchařkám, které po celou dobu výborně vařili nejen nedietářům, ale hlavně dětem s bezlepkovou dietou. Jejich úspěch byl vidět nejen na prázdných talířích, ale také v podobě receptů, které si maminky od nich vyptávaly.