Přejeme všem dětem krásný den plný radostí a skopičin:)

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

Ačkoliv řada z nás již dětmi není, nevěřte tomu. Dětmi zůstáváme uvnitř napořád:)