Vyjádření k zachování stávajícího systému rané péče v ČR

Vyjádření k tiskové zprávě ze dne 15.8.2016 s názvem MSPV podporuje zachování stávajícího systému rané péče v ČR

Byť se vzniklá situace týkala především rané péče pro sluchově postižené děti, rádi bychom touto cestou reagovali na tiskovou zprávu vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ze dne 15.8.2016.

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby rané péče již od roku 2002. Plně se ztotožňujeme s názorem paní náměstkyně Zuzany Jentschke Stőcklové a tímto jí chceme vyjádřit naši plnou podporu. Sociální model rané péče neodmyslitelně patří do systému služeb poskytovaných nejen dítěti s postižením, ale celé jeho rodině. Z praxe víme, že je rodiči velmi vítán a pozitivně hodnocen. Systém rané péče v České republice je na vysoké úrovni, poskytován pouze odborníky s odpovídajícím vzděláním.

Jelikož pracovníci rané péče mohou navštěvovat rodinu již od útlého věku dítěte, mohou nabídnout rodině i psychologickou pomoc v oblasti vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením a  pomoci jim zorientovat se v celém systému péče.

Pracovníci pravidelně dojíždí do místa bydliště klientů, čímž zvyšují dostupnost péče i pro rodiny, které si ze zdravotních či sociálních důvodů nemohou dovolit dojíždět za ambulantní péčí. Služba tak pozitivně podporuje fungování celé rodiny dítěte s postižením a nabízí jedinečnou a vysoce potřebnou péči, kterou nemohou zabezpečit pracovníci z oblasti zdravotnictví či školství.

Kolektiv pracovníků rané péče OS Logo

Tiskovou zprávu MPSV a vyjádření Asociace pracovníků v rané péči, z.s. nalznete v příloze níže.