Setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin

Drazí přátelé, v sobotu 29. 11. 2014 jsme navázali na tradici setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin. Jsme velice rádi, že jsme se sešli v hojném počtu, 15 rodičů a mohli jsme si v dobrém slova smyslu popovídat. Věříme, že setkání bylo přínosné pro všechny strany a do budoucna počítáme s dalším setkáním. To plánujeme na měsíc únor. Budeme se těšit. Tým OS LOGO