Světový den porozumění autismu

Oslavme dnes Světový den porozumění autismu. Autismus je jednou z nejzávažnější vývojových mentálních poruch, jejichž dopad můžeme vnímat zejména v interakci s okolním světem. Ten není vždy připraven adekvátně reagovat na projevy, které je mohou zákonitě překvapit. Mějme proto pochopení. Buďme tolerantní. Čím více budeme v dobrém myslet na druhé, tím lépe nám samotným bude.