Terapie na OS LOGO

Drazí klienti, milý přátelé,

OS LOGO se již řadu let věnuje terapiím, jenž pomáhají postiženým lidem adekvátně posilovat své komunikační schopnosti. Ty trénujeme prostřednictvím různorodých cvičení, posilující zejména tyto oblasti. Rozumové schopnosti, paměť, barevná differenciace, smyslové vnímání a řadu dalších. Na programu takové terapie jsou ovšem i aktivity podporující činnost mimických svalů, optimálního dechového stereotypu a tvorby hlasu.

Pokud máte ve své rodině či okolí někoho, komu by taková pravidelná aktivita prospěla, rádi Vás u nás přivítáme. Terapie probíhají vždy ve středu od 11:00 hodin v prostorách kontaktní místnosti na OS LOGO, Renneská 45 v Brně.

BUdeme se těšit:)

Mgr. Jakub Ostrý během terapie s klientkou s narušenou komunikační schopností