XIV. ročník Logopedické konference

Logopedická konference je úspěšně za námi. Její XIV. ročník se nesl v duchu hesla „S Vámi pro Vás“. To znamená, že jste se mohli konference nejenom zúčastnit, ale také na ni aktivně vystoupit. Domníváme se, že tudy vede cesta a budeme rádi, když se na ni s námi vydáte i příští rok. Konference se konala 24. října v prostorách Administrativního a školícího centra JMK v Brně.

Hlavním hostem konference byl tentokrát Dr. Joseph Agius, renomovaný odborník z Malty, který navštívil poprvé Českou republiku. Přijel s velice zajímavým pohledem na terapii koktavosti, ve které hraje významnou roli, humor. Dle hesla „S úsměvem jde všechno lépe“ předal cenné zkušenosti naší logopedické obci, a to jak na úrovni přednášky, tak i workshopu. Přítomnost takové osobnosti nás inspirovala nejenom po stránce odborné, ale hlavně po stránce lidské.

Z tuzemských odborníků obohatila dosavadní vnímání jedné z nejzávažnějších forem narušené komunikační schopnosti, koktavosti Hana Luhanová, ředitelka České asociace dětské jógy. Názorně nám totiž ukázala, že nejenom prostřednictvím zavedených metod, dosáhneme úspěchu.  Zkoušet nové věci, je pro nás v životě přirozené, tak proč tento zvyk neuplatnit i v terapeutickém procesu. Podobným krédem se jistě řídil i další host konference, Mgr. et Mgr. Veronika Víchová. Ta totiž představila účastníkům vlastní podobu autogenního tréninku, který reflektuje téma, které nelze v terapii koktavosti podcenit. Je to klid. Tedy oblast, která údajně chybí nejenom osobám s koktavostí, ale nám všem.

 Za kliniku LOGO vystoupil PhDr. Petr Staníček, vedoucí logoped. V tandemu s MUDr. Alexandrou Trefilovou se snažil vyvrátit mýty a polopravdy ve vztahu k ADHD a koktavosti. Vyčistit terapeutické prostředí od mnohých domněnek je velice důležité nejenom pro samotné pacienty, ale hlavně pro jejich rodiče. Mgr. Petra Horáková seznámila účastníky s copingovými strategiemi, co byli praktické rady ke zvládání syndromu ADHD. Občanské sdružení LOGO reprezentovaly Mgr. Barbora Dopitová a Bc. Lucie Ryšavá, které v tomto ohledu navázaly na své předřečníky z kliniky, a přispěli svým dílem o důležitosti rané péče a doporučením k interdisciplinární spolupráci mezi terapeuty, učiteli a rodiči.

Jsme velice rádi, že naše konference láká nejenom odbornou veřejnost, ale i osoby, které mají s touto narušenou komunikační schopností problémy. Tato skutečnost je pro nás velice důležitým faktorem a hodláme jej aktivně následovat i v rámci příštích ročníků. Děkujeme všem účastníkům za jejich zajímavé podněty a všem partnerům, bez kterých bychom v tomto formátu nemohli konferenci realizovat.

Již teď začínáme s přípravami na jubilejní XV. ročník logopedické konference, která se koná u příležitosti mezinárodního dne porozumění koktavosti v říjnu 2017, a budeme se těšit na shledanou.