OS LOGO pomáhá osobám s poruchou komunikace a hybnosti

Občanské sdružení LOGO i v Novém roce 2015 plní své základní poslání, a to pomáhat osobám s poruchami komunikace a hybnosti. Toto realizujeme jednak prostřednictvím terénní služby, přímo k Vám domů, ale i formou kolektivní terapie. První "Rozvoj komunikačních dovedností" je pro ty, kteří mají vlivem cévní mozkové příhody, infarktu či úrazu hlavy narušenou komunikační schopnost a potřebují individuálně zlepšit jednotlivé roviny řeči. Tato služba je určena primárně osobám, pro které je vlivem jejich postižení, velice náročně docházet na ambulantní léčbu. Kolektivní terapie pak probíhá přímo u nás, za asistence logopeda. Tento typ terapeutického působení je přínosný zejména v sociální rovině, kdy sám postižený zjistí, že není v tomto ohledu sám.

Pokud máte ve svém okolí někoho, komu by jste mohli touto cestou pomoci, ozvěte se nám na:

tel: 543 420 677 nebo na email dobrovolne@oslogo.cz

Budeme se těšit a věřte, že nejste sami

Tým OS LOGO

Pečení perníčků na OS LOGO

Občanské sdružení LOGO uspořádalo 1.prosince pečení perníčků pro své nejmenší klienty. Děti s pomocí rodičů vyválely těsto, vykrojily čerty, Mikuláše a anděly, a na závěr je dle svých představ nazdobily. Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy a grafomotorické materiály s vánoční tématikou.

OS LOGO děkuje za podporu

Občanské sdružení LOGO děkuje všem návštěvníkům Adventního benefičního koncertu za podporu našich postižených klientů. Doufáme, že se Vám koncert líbil a prostředí malebného divadla Reduta Vám navodilo tu pravou Vánoční atmosféru. Děkujeme také všem partnerům, kteří se na koncertu podíleli, zejména potom České spořitelně, která nás touto cestou podporuje dlouhodobě. Dále bychom chtěli poděkovat Národnímu divadlu Brno, za dlouhodobou spolupráci, které si moc vážíme.

Začátkem příštího týdne se budete moci podívat na fotografie.

Setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin

Drazí přátelé, v sobotu 29. 11. 2014 jsme navázali na tradici setkání rodičů v rámci podpory podpůrných skupin. Jsme velice rádi, že jsme se sešli v hojném počtu, 15 rodičů a mohli jsme si v dobrém slova smyslu popovídat. Věříme, že setkání bylo přínosné pro všechny strany a do budoucna počítáme s dalším setkáním. To plánujeme na měsíc únor. Budeme se těšit. Tým OS LOGO

Adventní benefiční koncert 2014

Advent, to je čas klidu a zejména v dnešní uspěchané době je to příležitost .., zvolnit. Vánoce, jako nejkrásnější svátek u nás, je k tomu vhodným momentem. Podobně jako v minulých letech pořádáme Adventní benefiční koncert nejenom pro klienty našeho sdružení, ale pro všechny lidi dobré vůle. Na programu koncertu bude tentokrát Dětský sbor Brno pod vedením Valerie Matašové a tradiční umělecký soubor Gajdoši. Věříme, že výběrem hostů Vám uděláme radost a vychutnáte si tak kouzelnou atmosféru těchto svátků. Koncert se bude konat dne 6. prosince 2014 v prostorách divadla Reduta .., začínáme v 16:00. Vstupenky jsou k zakoupení na recepci Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na ulici Vsetínská 20 v Brně. Budeme se těšit

Výtěžek benefičního koncertu je věnován na podporu osob s poruchami komunikace a hybnosti. 

PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ

Vánoce se blíží a k nim neodmyslitelně patří také vánoční zvyky. Pečení perníčků je jedním z nich. Pokud rádi perníčky pečete nebo se tuto dovednost chcete naopak naučit, jste na správném místě. Přijďte nás navštívit s Vašimi dětmi 1. a 8. prosince od 15 do 18 hodin na adresu Vsetínská 20 v prostorách MFC centra. Na programu bude válení těsta, vykrojování a zdobení perníčků dle Vaší fantazie. Pamatujte, že výsledkem této činnosti bude nejenom krásná vánoční výroba, ale i zlepšená hrubá i jemná motorika Vašich dětí.

Přihlásit se můžete do 25. 11. na tel.: 774 191 345, 543 420 677 nebo na zprikrylova.oslogo@gmail.com. 

Cena tohoto programu je pouhých 40 korun.

Budeme se na Vás těšit

Tým OS LOGO

Poradenský program na OS LOGO opět 18. 11. 2014

Hledáte zaměstnání? Je pro Vás těžké se uplatnit na trhu práce? Je pro Vás i vzhledem k zdravotnímu postižení si práci udržet?

Pak využijte možnosti zúčastnit se poradenského programu OS LOGO na podporu zaměstnávání, jenž úspěšně realizujeme již několik let. Podstatou tohoto programu je Vás seznámit s aktuální podobou trhu práce a s možnostmi, které tento trh nabízí. +

Naši odborníci Vás seznámí se vším co potřebujete na vědět při orientaci na trhu práce. Jedná se především o vědomosti z řádu ekonomického a právního minima, poradenství ohledně psaní životopisu a motivačního dopisu, povědomí o adekvátní komunikaci a vzhledu na pracovním pohovoru a v neposlední řadě si budete moci vyzkoušet simulaci pracovního pohovoru.

Od doby co tento projekt realizujeme se nám podařilo zaměstnat celou řadu lidí, kteří už v nalezení adekvátního zaměstnání ani nedoufali. Přijdte nás navštívit a věřte, že nic není ztraceno!

Kontaktujte nás na telefonu: 543 420 677 nebo emailu: dobrovolne@oslogo.cz

Budeme se těšit

Tým OS LOGO

Mluvíme jedním hlasem aneb s Vámi pro Vás

Mluvíme jedním hlasem

Tímto sloganem jsme odstartovali letošní konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti a bylo znát, že je společným zájmem všech zúčastněných odborníků. Konference se konala dne 22. října 2014, tentokrát v prostorách Školícího centra JMK v centru Brna. Prostředí tohoto centra bylo velice elegantní, o čemž se pozitivně vyjadřovali nejenom samotní účastníci, ale i zahraniční vystupující.

Ty reprezentoval zejména Michael Sugarman, americký psycholog, jenž stál za vznikem samotného Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Tento uznávaný odborník, tak naplnil naše přání, pozvat na konferenci toho, kdo se nejvíce zasadil o vznik tohoto významného svátku. Dalšími hosty konference tentokrát byly MUDr. et Mgr. Josef Pařenica, jenž nejenom prezentoval své téma, ale zároveň představil účastníkům sbírku svých koláží, které maluje s klienty trpící narušenou komunikační schopností.  Za Soukromou kliniku LOGO s.r.o. vystoupil PhDr. Petr Staníček, který popsal své zážitky ze zahraniční cesty do USA či Mgr. Martina Loureiro, jejímž tématem byl Význam lůžkového stacionáře.

Podobně jako v minulých letech jsme poskytli účastníkům i reálné zážitky, a to prostřednictvím worshopů. Ty se orientovali zejména na alternativní přístupy v léčbě koktavosti. Po vzoru filmu „Tančíme v dešti“ nám představila svůj přístup Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, který vychází právě z terapie tancem. Možnost „snížení úzkosti při práci s tělem v prostoru“ nám ukázala PhDr. Kamila Laudová a to formou dramaterapeutického působení a v neposlední řadě se také malovalo a to v gesci Mgr. Jitky Patákové, která nás seznámila s arteterapií jako „cestou k sebepoznání a komunikaci.“

Za tým OS LOGO a Soukromé kliniky LOGO s.r.o. chceme poděkovat všem, kteří si na konferenci udělali čas. Bez Vás bychom osvětové činnosti nevěnovali takovou pozornost, nicméně právě v ní tkví základ informovanosti široké veřejnosti. Dále chceme poděkovat všem partnerům, zejména potom Českému rozhlasu BRNO a České televizi BRNO, děkujeme a budeme se těšit příští rok.

Tým OS LOGO

Za 2 dny to vypukne!!!

Vážení klienti, vážení přátelé,

12. ročník konference k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti se blíží a je tu již za 2 dny!!!

Tento ročník bude velice inspirativní a to zejména ve skutečnosti, že se podíváme na historii vzniku tohoto významného dne. S tou nás seznámi sám zakladatel Michael Sugarman z USA, který nás kromě toho seznámí i s tzv. Copingovými strategiemi na zvládání úzkosti a zátěžových situací u koktavosti. Dalším ze zajímavých hostů bude například PhDr. Kamila Laudová, předsedkyně Asociace dramaterapeutů ČR, která nám představí, jakým způsobem snížit úzkost při práci s tělem v prostoru, což bude nejenom pro osoby s narušenou komunikační schopností velice přínosné. O fungování České asociace pro koktavost Vám bude referovat PaedDr, Ilona Kejklíčková, Ph. D. a představí Vám její celkový přínos pro balbutiky. To a mnohem více bude na programu letošního ročníku konference k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, ISAD 2014. Více informací naleznete na www.denkoktavosti.cz

Registrovat se můžete na tomto odkazu

http://www.denkoktavosti.cz/registrace/

Budeme se těšit a nezapomeňte, že MLUVÍME JEDNÍM HLASEM.