Úspěšný rok 2019

Občanské sdružení Logo z.s. Vám přeje hodně zdraví a úspěchů do Nového roku 2019. Mějte se krásně:)

Adventní benefiční koncert

V sobotu 15. 12. 2018 se konal Adventní benefiční koncert. Ano, opět v Červené kostele. My, v Občanském sdružení Logo z.s. jsme velice rádi, že jste nás poctili návštěvou a přispěli tak na dobrou věc. Na programu tohoto podvečera byla Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Akademického pěveckého sdružení MORAVAN, Brněnského smíšeného sboru a Brněnského komorního orchestru. Koncert obohatili sólisté Janáčkovy opery Národního divadla Brno pod taktovkou zkušeného dirigenta. Podobně jako v letech minulých, výtěžek koncertu bude použit ve prospěch osob se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Konkrétně půjde výtěžek na týdenní terapeutické pobyty pro malé děti s poruchou autistického spektra, které v rámci této aktivity, doprovází i jejich rodiče.

Dovolte mi na závěr poděkovat České spořitelně, a to jménem Občanského sdružení Logo z.s., ale i jménem svým. Velice si vážíme Vaší empatie, kterou dlouhodobě poskytujete našim klientům a věřte, že i oni, si ji velice cenní. Děkujeme mockrát.

 J. Ostrý

Týden rané péče

Občanské sdružení Logo slaví Týden rané péče. Ten se koná od 5 - 11. 11. 2018, přičemž Vás v návaznosti na tuto službu chceme pozvat na akci "Zdobíme perníčky s Občanským sdružením Logo", která se bude konat dne 16. 11. 2018 od 15:00 - 18:00 v prostorách MF Centra na adrese Vsetínská 20 v Brně. Kromě oblečení, které se může ušpinit, si vemte hlavně dobrou náladu:)

Věřte, že perníčky, které upečeme, budeme prodávat v rámci Vánočních trhů tak, abychom mohli nadále podpořit naše klienty, zejména děti v rámci rané péče. Děkujeme:)

Konference Mluvím Jinak 2018

Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci se Soukromou klinikou Logo s.r.o. uspořádalo 23. října meeting v rámci námi dlouhodobě realizované Logopedické konference ku příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Tentokrát pod heslem Mluvím Jinak. Tématem letošní konference byly inovativní přístupy v terapii, jenž můžeme využít nejenom v prostředí logopedické obce. To znamená, že jsme chtěli nejenom představit "něco nového", ale zároveň otevřít debatu, jejíž výstupem by měl být pokrok, resp. zlepšení klientova zdravotního stavu. Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím, kteří nejenom umě popsali své příspěvky, ale zároveň měli empatický přesah, a věnovali se tak všem účastníkům. V neposlední řadě jsme rádi, že i konference jako taková, může kromě získaných dovedností a vědomostí, i pobavit. Děkujeme všem účastníkům za to, že svou přítomností potvrdili hlukový oborový zájem, což naše odborná obec potřebuje. Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří naši konferenci dlouhodobě podporují.

Děkujeme:)

Nový web www.denkoktavosti.cz

Přátelé, vzhledem k tomu, že logopedická konference pod názvem Mluvím Jinak, se blíží, rozhodli jsme se pro tento účel vytvořit nové webové stránky. Naleznete na nich vše, co ke konferenci potřebujete vědět. Věříme, že se Vám budou líbit:)

www.logopedickakonference.cz

Mluvím Jinak aneb logopedická konference se blíží

Občanské sdružení Logo z.s. pořádá již 16. ročník logopedické konference, tentokrát pod názvem Mluvím Jinak aneb Inovativní trendy v terapeutické praxi. Konferenci pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti – International Stuttering Awareness Day. Letošní ročník se bude konat dne 23. října 2018 v prostorách Soukromé kliniky Logo s.r.o.

Hlavním tématem tohoto ročníku bude poznání nových, neotřelých přístupů k terapii, které v dobrém smyslu obohatí naše dosavadní vnímání tohoto procesu. Předmětem našeho zájmu bude tentokrát nejenom samotný člověk s narušenou komunikační schopností, ale také jeho terapeut. Pro optimální, a hlavně dlouhodobě úspěšnou terapii je potřeba působit nejenom na osoby s narušenou komunikační schopností, ale také na odborníky, kteří se jim snaží pomoci.

Cílem této konference je vytvářet unikátní propojení odborných kapacit a předávat jejich praktické zkušenosti odborné i laické veřejnosti. Konference i následný program je určen pro logopedy, psychology či lékaře. Konference ovšem může být přínosem i pro samotné osoby s narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Dále i pro studenty a širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské téma. Této akci se dostává významné mediální podpory a jejím cílem je upozornit širokou veřejnost na problémy, se kterými se osoby s poruchami řeči potýkají.

Aktuální informace o programu Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím našeho webu. WWW.DENKOKTAVOSTI.CZ a WWW.OSLOGO.CZ

Děkujeme společnosti RESPILON

Občanské sdružení Logo touto cestou děkuje společnosti Respilon za krásný dárek. Jednalo se o moderní designové šátky, díky kterým chráníme naše děti před smogem, pyly a jinými alergeny. Ty nás obklopují na každém kroku, zejména v letním období. Kromě uvedeného ovšem patří též k základní pirátské výbavě, bez které by "Černovous" ani "Barbarossa" nemohli vyrazit mezi ostatní bukanýry do proslulé Tortugy, natož pak na širé moře. Pro případ, že by na ně zapomněli, mají papouška Aru, který jim to rád připomene:)

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem z Respilonu za empatii, kterou touto cestou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Komunikace bez legrace 2018

Máte pocit, že Vaše dítě nemluví podobně jako jeho vrstevníci?

Zdá se Vám, že u jeho sourozenců probíhal řečový vývoj rychleji?

Máte sami někdy problém vlastnímu dítěti porozumět?

A přesto stále nemáte žádanku od lékaře?

Jsme tu pro Vás. Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci s Mateřským centrem Sedmikráska Brno realizuje službu "Komunikace bez legrace" pro Vaše ratolesti. Služba spočívá v preventivním vyšetřením od logopeda, který nejenom diagnostikuje případnou narušenou komunikační schopnost, ale zároveň Vám poradí, jak s ní případně naložit. Návštěva logopeda trvá cca 1 hodinu a připravte si 50,-. Naleznete nás na adrese Renneská 45 v Brně. Budeme se těšit a pamatujte, že bez komunikace není legrace:)

Kontaktaktujte nás na: jakub.ostry@oslogo.cz nebo +420 774 704 680

Léto v Os Logo:)

Dnešním dnem začalo období, které jsme jako děti měli nejradši. Prázdniny. Někdo jel k babičce, někdo k moři a několik málo z nás .., k moři za babičkou:)

Náš tým tu ovšem bude pro Vás i o prázdinách. Dejte vědět a rádi si na Vás uděláme čas.

Pěkné prázdniny.

Tým Os Logo