Světový den porozumění autismu

Oslavme dnes Světový den porozumění autismu. Autismus je jednou z nejzávažnější vývojových mentálních poruch, jejichž dopad můžeme vnímat zejména v interakci s okolním světem. Ten není vždy připraven adekvátně reagovat na projevy, které je mohou zákonitě překvapit. Mějme proto pochopení. Buďme tolerantní. Čím více budeme v dobrém myslet na druhé, tím lépe nám samotným bude.

Adventní benefiční koncert

V sobotu 16. 12. 2017 se konal Adventní benefiční koncert. Ten pořádáme již řadu let v prostorách Červeného kostela, který tak skvěle potrhuje předvánoční atmosféru. Podobně jako v minulých letech, byly koncerty dva. Jeden pro veřejnost, druhý pro Českou spořitelnu. Ať jste navštívili jeden či druhý, věříme, že jsme Vás naladili na nejkrásnější svátek v roce, Štedrý den. I tento rok jste se mohli zaposlouchat do České mše vánoční Jana Jakuba Ryby, kterou Vám zazpívali Akademické pěvecké sdružení MORAVAN, Brněnský smíšený sbor a Brněnský komorní orchestr. Sólisté Janáčkovy opery Národního divadla Brno se představili ve složení Soprán - Zdislava Bočková, Alt - Lucie Netušilová-Karafiátová, Tenor - Pavel Valenta a Bas - Roman Hoza. Zážitek to byl překrásný i díky taktovce skvělého dirigenta Ondřeje Múčky. Všem vystupujícím i návštěvníkům bychom rádi poděkovali za podporu, poněvadž koncert bude použit ve prospěch lidí se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Velké poděkování si zaslouží Česká spořitelna, která  dlouhodobě poskytuje podporu i empatii našim klientům, kteří ji opravdu potřebují. Děkujeme a přejeme Vám všem krásné svátky a hodně štěstí, zdraví a úspěchů do Nového roku 2017.

 

Týden rané péče v plném proudu

Včera jsme přivítali děti z rané péče. Přišli k nám v doprovodu rodičů oslavit týden této služby. Ve velice příjemné atmosféře je přivítala naše "Magika von Čáry" alias Mgr. Kateřina Dostálová, která jim kromě uhranutí, vykouzlila malebné perníčky. Namalovat si je ovšem děti museli samy. Rozvoj jemné motoriky je v útlém věku velice důležitý. Děkujeme všem zúčastněným dětem i rodičům za příjemně strávený čas. Děkujeme:)

MLUVME SPOLU .., i po konferenci

„MLUVME SPOLU“ bylo heslo logopedické konference. Tu pořádáme již 15. rokem k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Předmětem tohoto sympozia byla nejenom koktavost, ale celkový vliv narušené komunikačních schopnosti na výuku. Hlavním tématem tak byla „porucha řeči ve škole.“

Konference měla podobně jako v minulých letech zahraniční zastoupení, a to dokonce ze dvou zemí. Svojí návštěvou nás poctili Jaqueline Carmona z Portugalska a Bernadette Pierárt z Belgického království. Obě dámy nám představily vlastní pojetí terapie narušené komunikační schopnosti, včetně řady nekonvenčních postřehů z praxe. Konferenci tak osvěžily nejenom svým přístupem k logopedii, ale i úsměvem na tváři, který si přivezly k nám, do Čech.

Tuzemský přístup reprezentovali PhDr. Petr Staníček s Mgr. Danou Zemčíkovou. První jmenovaný se zaměřil na význam kolektivní terapie, kterou i sám vede, zatímco paní magistra se věnovala konkrétní kazuistice dítěte s narušenou komunikační schopností.

Zkušenosti z pedagogického prostředí pak zprostředkovala Mgr. Jiřina Jehličková a to formou spolupráce mezi terapeuty, pedagogy a rodinou. Tu považujeme za klíčovou a nejenom proto jsme konferenci nazvali, MLUVME SPOLU. Pokud si budeme navzájem a v rámci mezioborové spolupráce pomáhat a vycházet vstříc, potom budeme i pro naše klienty mnohem srozumitelnější.

Konference se tento rok konala v prostorách hotelu Continental Brno, kde jsme se kromě chutného menu mohli seznámit s novinkami na trhu pomůcek pro nejmenší školáky.

Rádi bychom v tomto ohledu poděkovali všem partnerům, zejména společnosti INFRA s.r.o., která nám po celou dobu pomáhala s organizací konference, za což jsme ji velice vděční. Děkujeme.

Věříme, že Vám poznatky, vyplívající z konference, obohatí Vaší dosavadní praxi a že se potkáme i příští rok.

Budeme se těšit.

Týden rané péče

Občanské sdružení LOGO oslaví týden rané péče. Od pondělí 6 - 10. 11. 2017 nás tak můžete navštívit a seznámit se s chodem naší organizace. Můžete se tak osobně poznat s klíčovými pracovníky dané služby, kteří Vám rádi zodpoví Vaše případné otázky. Hlavní motto kampaně "Domov je doma" vyzdvihuje význam této služby a potvrzuje lidové rčení "všude dobře, doma nejlíp". U dětí to platí dvojnásob.

Zpráva z pobytu 2017

Ve dnech od 2. do 6. 10. 2017 proběhl tradiční rekondiční pobyt pro děti s autismem, resp. klienty s těžce narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Pro místo pobytu jsme vybrali znovu krásné prostředí vranovské přehrady v rodinném Penzionu M.

Po příjezdu a ubytování všech účastníku jsme poobědvali, následoval polední klid a rodičům byli předány informace o pobytu, připravovaných akcích a veškerých aktivitách. Celý pobyt se skládal vždy ze dvou   částí - dopolední a odpolední. Na programu odpoledne v pondělí jsme měli procházku lesem a aktivitu pro děti; kdo nasbírá nejvíce šišek. V průběhu procházky jsme aktivizovali děti tím, že jsme jim dávali podněty k hledání dalších možných darů přírody. Po navrácení do penzionu mohli rodiče odložit svá "dítka" do herny, kde o ně bylo dobře postaráno. Poté následovala pondělní večeře, kde jsme doladili informace ohledně toho "co nás čeká". Po večeři měli rodiče možnost uložit své dítě do "hlídárny" a využít tak večerního programu. Jak jinak než v podobě seznamovacího večírku.

V úterý dopoledne probíhaly logopedické terapie, současně s hlídárnou, výtvarné dílny a mezi 10 – 11h si mohli rodiče přijít zacvičit na intervalový trénink. Po odpoledním klidu jsme se vydali na plavbu lodí, která mapovala vranovskou přehradu. Po návratu z výletu, měli děti možnost se vrhnout do hlídárny a poté, na dětskou jógu, která byla mezi účastníky pobytu velmi oblíbená. Po večeři byl pro rodiče zorganizován filmový klub, kde jsme měli možnost shlédnout snímek s tématikou zrakového postižení. Po filmu proběhla diskuse s rodiči

Ve středu, po příjemném spánku a vydatné snídani formou švédských stolů, následovaly výtvarné dílny, kde si děti tvořili dešťové hole. K tomu se střídali na individuálních logopedických terapiích, za plného využití hlídárny. Dopoledne si znovu rodiče mohli přijít zacvičit intervalový trénink. Po obědě a poledním klidu jsme si šli s dětmi protáhnout tělíčka formou oblíbené, dětské jógy. Poté přijeli pejsci (border kolie), které formou canis terapie těšili naše děti, ale i rodiče. Vyhráli jsme si s pejsky až až. Dokonce jsme canis terapii rozšířili o psí fotbal, který sklidil veliký úspěch. Po večeři uložili děti do postýlek a pro ty, které nemohli zamhouřit očka, byla k dispozici hlídárna. Rodiče pak čekal další film, po kterém se rozvinula delší debata (otázky rané péče, integrace, inkluze, asistenti k dětem, platy asistentů, očkování, apod.). Rodiče tuto debatu vážně uvítali.

Čtvrteční den. Po dobré snídani následovaly logopedické terapie, které opět doplnily výtvarné dílny.  Obrázky, které děti malovaly, se nesly v duchu "podzimu v přírodě". S tavnou pistolí dětem pomával náš skvělý zdravotník Zbyňa, kterému šla pomoc dětem od ruky. Před obědem mohli rodiče dát své děti do hlídárny a jít se prohřát do sauny a vířivky. Po vydatném obědě a odpoledním klidu měli možnost rodiče s dětmi využít pozvání do pohádkového lesa. Tam  jsme se s kolegy rozmístili na 8 různých stanovišť a převlékli se do pohádkových kostýmů. Děti se tak mohli potkat s princeznou, s vlkem, s karkulkou, s hodným čarodějem, s Růženkou, beruškou a čmeláčkem. Po večeři jsme zhodnotili celý týden, rozdali jsme odměny, diplomy a dárky pro děti i rodiče (děkujeme společnostem Mikro Trading a MaryKay). Následovala volná zábava u ohně, kde jsme se s rodiči skvěle pobavili. Poslední den našeho pobytu byl velmi krátký, jelikož hned po snídani jsme se sbalili a vydali se směrem Brno. Potom už nezbývalo než popřát si šťastnou cestu a vyrazit k domovům.

V průběhu rekondičního pobytu měly rodiny možnost využívat služeb sociální pracovnice a zdravotníka. V průběhu pobytu se na nás obraceli rodinní příslušníci s tím, že by si tento pobyt velmi rádi zopakovali. Všem se nám tam moc líbilo. Děkujeme paní majitelce, paní Muchové, paní recepční, všem v kuchyni za velmi milý přístup a vstřícné chování.

Tento pobyt byl zorganizovaný i za podpory nadace Agrofert a Lesům ČR. Za podporu a empatii, kterou takto poskytujete našim klientům, mockrát děkujeme.

Tým pracovníků OS LOGO

MLUVME SPOLU ANEB LOGOPEDICKÁ KONFERENCE 2017 SE BLÍŽÍ

„Mluvme spolu“ je hlavní heslo 15. ročníku Logopedické konference. Komunikace je totiž nejlepším nástrojem k poznávání světa kolem nás či seznamování se s novými lidmi. V opačném případě může být kamenem úrazu případného nedorozumění. Pokud k tomuto nepochopení dochází ještě na půdě školy, tedy epicentra vzdělávání našich dětí, není to dobrý výhled do budoucnosti.

Občanské sdružení LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá logopedickou konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Toto sympozium se bude konat dne 23. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 v prostorách hotelu Continental Brno.

Hlavním tématem tohoto ročníku bude vliv narušené komunikační schopnosti na výuku, potažmo specifika přístupu k ní ve školním prostředí. Ačkoliv se konference váže svým pojetím ke koktavosti, předmětem našeho zájmu budou i ostatní řečové vady. S konkrétními radami a zkušenostmi z praxe vystoupí přední odborníci jak ze zahraniční, tak z tuzemska.

Zahraniční přístup bude reprezentovat JAQUELINE CARMONA z Portugalska a BERNADETTE PIERÁRT z Belgického království. Obě dámy nám představí nekonvenční metody přístupu k terapii koktavosti. Zkušenosti z domova, tedy České republiky předá PhDr. PETR STANÍČEK s Mgr. DANOU ZEMČÍKOVOU, kteří se zaměří primárně na skupinovou terapii této cílové skupiny.

Konference bude svým pojetím vhodná pro logopedy, speciální pedagogy, učitele, pracovníky PPP a v neposlední řadě samozřejmě pro ty, kterých se to týká nejvíc, pro BALBUTIKY.

Vstupné na celodenní konferenci je 1800,-

Vzhledem k zahraniční účasti bude na konferenci zajištěn překlad. 

Veškeré informace týkající se programu průběžně naleznete na www.logopedickakonference.cz

Mockrát děkujeme:)

My v Občanském sdružení LOGO jsme měli tu čest přivítat dobrovolníky z České spořitelny. Ti k nám přišli, opět po roce, nezištně a s úsměvem na tváři. Elán, kterým vždy obohatí dobrovolnický den, jednoznačně dokazuje, že k nám chodí lidé z dobrým srdcem. Vzhledem k tomu, že nám často práce s klienty nedovoluje věnovat se běžným provozním věcem, jsme rádi za každou pomoc. Rádi bychom alespoň tímto "málem" poděkovali za pomoc a empatii, kterou svým konáním poskytují našim klientům. Ještě jednou děkujeme a rádi Vás tu znova přivítáme. Díky moc:)