Zpráva z pobytu 2017

Ve dnech od 2. do 6. 10. 2017 proběhl tradiční rekondiční pobyt pro děti s autismem, resp. klienty s těžce narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Pro místo pobytu jsme vybrali znovu krásné prostředí vranovské přehrady v rodinném Penzionu M.

Po příjezdu a ubytování všech účastníku jsme poobědvali, následoval polední klid a rodičům byli předány informace o pobytu, připravovaných akcích a veškerých aktivitách. Celý pobyt se skládal vždy ze dvou   částí - dopolední a odpolední. Na programu odpoledne v pondělí jsme měli procházku lesem a aktivitu pro děti; kdo nasbírá nejvíce šišek. V průběhu procházky jsme aktivizovali děti tím, že jsme jim dávali podněty k hledání dalších možných darů přírody. Po navrácení do penzionu mohli rodiče odložit svá "dítka" do herny, kde o ně bylo dobře postaráno. Poté následovala pondělní večeře, kde jsme doladili informace ohledně toho "co nás čeká". Po večeři měli rodiče možnost uložit své dítě do "hlídárny" a využít tak večerního programu. Jak jinak než v podobě seznamovacího večírku.

V úterý dopoledne probíhaly logopedické terapie, současně s hlídárnou, výtvarné dílny a mezi 10 – 11h si mohli rodiče přijít zacvičit na intervalový trénink. Po odpoledním klidu jsme se vydali na plavbu lodí, která mapovala vranovskou přehradu. Po návratu z výletu, měli děti možnost se vrhnout do hlídárny a poté, na dětskou jógu, která byla mezi účastníky pobytu velmi oblíbená. Po večeři byl pro rodiče zorganizován filmový klub, kde jsme měli možnost shlédnout snímek s tématikou zrakového postižení. Po filmu proběhla diskuse s rodiči

Ve středu, po příjemném spánku a vydatné snídani formou švédských stolů, následovaly výtvarné dílny, kde si děti tvořili dešťové hole. K tomu se střídali na individuálních logopedických terapiích, za plného využití hlídárny. Dopoledne si znovu rodiče mohli přijít zacvičit intervalový trénink. Po obědě a poledním klidu jsme si šli s dětmi protáhnout tělíčka formou oblíbené, dětské jógy. Poté přijeli pejsci (border kolie), které formou canis terapie těšili naše děti, ale i rodiče. Vyhráli jsme si s pejsky až až. Dokonce jsme canis terapii rozšířili o psí fotbal, který sklidil veliký úspěch. Po večeři uložili děti do postýlek a pro ty, které nemohli zamhouřit očka, byla k dispozici hlídárna. Rodiče pak čekal další film, po kterém se rozvinula delší debata (otázky rané péče, integrace, inkluze, asistenti k dětem, platy asistentů, očkování, apod.). Rodiče tuto debatu vážně uvítali.

Čtvrteční den. Po dobré snídani následovaly logopedické terapie, které opět doplnily výtvarné dílny.  Obrázky, které děti malovaly, se nesly v duchu "podzimu v přírodě". S tavnou pistolí dětem pomával náš skvělý zdravotník Zbyňa, kterému šla pomoc dětem od ruky. Před obědem mohli rodiče dát své děti do hlídárny a jít se prohřát do sauny a vířivky. Po vydatném obědě a odpoledním klidu měli možnost rodiče s dětmi využít pozvání do pohádkového lesa. Tam  jsme se s kolegy rozmístili na 8 různých stanovišť a převlékli se do pohádkových kostýmů. Děti se tak mohli potkat s princeznou, s vlkem, s karkulkou, s hodným čarodějem, s Růženkou, beruškou a čmeláčkem. Po večeři jsme zhodnotili celý týden, rozdali jsme odměny, diplomy a dárky pro děti i rodiče (děkujeme společnostem Mikro Trading a MaryKay). Následovala volná zábava u ohně, kde jsme se s rodiči skvěle pobavili. Poslední den našeho pobytu byl velmi krátký, jelikož hned po snídani jsme se sbalili a vydali se směrem Brno. Potom už nezbývalo než popřát si šťastnou cestu a vyrazit k domovům.

V průběhu rekondičního pobytu měly rodiny možnost využívat služeb sociální pracovnice a zdravotníka. V průběhu pobytu se na nás obraceli rodinní příslušníci s tím, že by si tento pobyt velmi rádi zopakovali. Všem se nám tam moc líbilo. Děkujeme paní majitelce, paní Muchové, paní recepční, všem v kuchyni za velmi milý přístup a vstřícné chování.

Tento pobyt byl zorganizovaný i za podpory nadace Agrofert a Lesům ČR. Za podporu a empatii, kterou takto poskytujete našim klientům, mockrát děkujeme.

Tým pracovníků OS LOGO

MLUVME SPOLU ANEB LOGOPEDICKÁ KONFERENCE 2017 SE BLÍŽÍ

„Mluvme spolu“ je hlavní heslo 15. ročníku Logopedické konference. Komunikace je totiž nejlepším nástrojem k poznávání světa kolem nás či seznamování se s novými lidmi. V opačném případě může být kamenem úrazu případného nedorozumění. Pokud k tomuto nepochopení dochází ještě na půdě školy, tedy epicentra vzdělávání našich dětí, není to dobrý výhled do budoucnosti.

Občanské sdružení LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá logopedickou konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Toto sympozium se bude konat dne 23. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 v prostorách hotelu Continental Brno.

Hlavním tématem tohoto ročníku bude vliv narušené komunikační schopnosti na výuku, potažmo specifika přístupu k ní ve školním prostředí. Ačkoliv se konference váže svým pojetím ke koktavosti, předmětem našeho zájmu budou i ostatní řečové vady. S konkrétními radami a zkušenostmi z praxe vystoupí přední odborníci jak ze zahraniční, tak z tuzemska.

Zahraniční přístup bude reprezentovat JAQUELINE CARMONA z Portugalska a BERNADETTE PIERÁRT z Belgického království. Obě dámy nám představí nekonvenční metody přístupu k terapii koktavosti. Zkušenosti z domova, tedy České republiky předá PhDr. PETR STANÍČEK s Mgr. DANOU ZEMČÍKOVOU, kteří se zaměří primárně na skupinovou terapii této cílové skupiny.

Konference bude svým pojetím vhodná pro logopedy, speciální pedagogy, učitele, pracovníky PPP a v neposlední řadě samozřejmě pro ty, kterých se to týká nejvíc, pro BALBUTIKY.

Vstupné na celodenní konferenci je 1800,-

Vzhledem k zahraniční účasti bude na konferenci zajištěn překlad. 

Veškeré informace týkající se programu průběžně naleznete na www.logopedickakonference.cz

Mockrát děkujeme:)

My v Občanském sdružení LOGO jsme měli tu čest přivítat dobrovolníky z České spořitelny. Ti k nám přišli, opět po roce, nezištně a s úsměvem na tváři. Elán, kterým vždy obohatí dobrovolnický den, jednoznačně dokazuje, že k nám chodí lidé z dobrým srdcem. Vzhledem k tomu, že nám často práce s klienty nedovoluje věnovat se běžným provozním věcem, jsme rádi za každou pomoc. Rádi bychom alespoň tímto "málem" poděkovali za pomoc a empatii, kterou svým konáním poskytují našim klientům. Ještě jednou děkujeme a rádi Vás tu znova přivítáme. Díky moc:)

Hurá do školy:)

Občanské sdružení LOGO přeje všem dětem i rodičům příjemně strávený první den ve škole. Vzpomeňme si prosím na velikána vzdělávání i výchovy Jana Ámose Komenského, který již v temných dobách naší historie věděl, že nejlépe se učíme .., hrou. Mysleme na to.

Rekondiční pobyt OS LOGO aneb poslední 3 místa

V termínu 2. - 6. 10. 2017 pořádá naše sdružení týdenní terapeutický pobyt pro děti z rané péče. Tentokrát zase na osvědčeném Vranově nad Dyjí. Ubytováni budeme v penzionu M http://www.penzion-m.cz/.

Pobyt je určený nejenom samotným dětem, ale přirozeně i jejich rodičům. V příjemném prostředí Vranova nad Dyjí se budou děti učit pod dohledem našich odborníků celou řadu věcí, důležitých nejenom pro samotný úspěch při terapii, ale pro život jako takový. Cílem je naučit děti lépe komunikovat se svým okolím, a to formou, která je pro ně i jejich rodiče, tou nejoptimálnější.

Součástí terapeutického pobytu je ubytování v plné penzi a terapie vedené naším týmem. Ten tvoří logoped, sociální pracovník, psycholog a asistenti pro malé děti. Přirozenou součástí týmu je i zdravotník.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hanku Jelínkovou a to na tel.: 775 564 605 či jelinkova@oslogo.cz

Těšíme se na Vás:)

Všechno nejlepší děti:)

Občanské sdružení LOGO přeje dětem všechno nejlepší ke dni dětí. Máme na mysli nejenom ty nejmenší, ale i nás, děti dospělé:)

Děkujeme České pojišťovně:)

Dnes v pátek 19. 5. 2017 jsme měli tu čest přivítat vítanou posilu. Navštívila nás paní Eva, z České pojišťovny. Tato milá návštěva k nám ovšem nezavítala jen tak. Přišla nám pomoci v rámci dobrovolnictví s činnostmi, na které není během roku tolik času, ale zároveň měla možnost nahlédnout pod pokličku našeho občanského sdružení. Každé takové pomoci si velice vážíme, poněvadž dokud si navzájem umíme vyjít vstříc, potom není obav z toho, co nás čeká. Evě moc děkujeme za pomoc a skvělou náladu, kterou si kromě pěkného počasí do naší organizace přinesla. České pojišťovně děkujeme za empatii, kterou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Ing. Eva Březíková (Česká pojišťovna) s Mgr. Jakubem Ostrým (Občanské sdružení LOGO z.s.)

Ing. Eva Březíková (Česká pojišťovna) s Mgr. Jakubem Ostrým (Občanské sdružení LOGO z.s.) 

CMP aneb co máme potom dělat?

Cévní mozková příhoda, známá pod zkratkou jako CMP je akutní stav, typický poškozením mozku z důvodu poruchy mozkového krevního oběhu. Definovat toto vážné postižení již umíme. Co ovšem tolik neumíme je lidsky reagovat na náhle vzniklou situaci, a to jak při akutním zásahu, tak v rámci následné terapie. Následující řádky budu věnovat zejména terapeutickému procesu, který je dlouhodobý a náročný. Přináší ovšem své ovoce.

V prvé řadě si musíme uvědomit, že CMP se nedostavuje v situaci, kdy ji čekáme. Téměř vždy se tak jedná o veliký zásah nejen do života postiženého jedince, ale celé jeho rodiny. Zkusme si představit scénář, který může nastat.

Muž, 57 let, nastane cévní mozková příhoda. Pacient je stabilizován a odvezen do nemocnice, kde se s ním následně realizuje řada vyšetření, poté následuje potřebná rehabilitace. V závislosti na formě, případně intenzitě CMP se liší její následná péče. Dopad na reálný život? S velkou pravděpodobností se muž nevrátí do pracovního procesu, a minimálně po určitou dobu se o něj musí starat rodina. To znamená, že režim domácnosti se musí plně přizpůsobit postiženému. Zmíněný muž, jenž slouží jako příklad, se totiž pravděpodobně, nebude schopen o sebe naplno postarat. U cévní mozkové příhody je velmi časté jednostranné ochrnutí končetin a získaná narušená komunikační schopnost, afázie. Porucha řeči vzniklá na této bázi, znesnadňuje komunikaci mezi rodinnými příslušníky, zejména v první fázi. Ačkoliv je rodinné prostředí podnětné, nervozita stoupá a ledový klid mizí. Jinými slovy, již v tak vypjaté situaci, ve které máte často minimum informací, hledáte jakoukoliv pomoc, potažmo se chytáte každého stébla.

Nejdůležitější je v tuto chvíli zachovat chladnou hlavu. Takřka žádný stav není neměnný, a žádná životní role není zbytečná. V tomto ohledu je důležité vytvořit, a jsem si plně vědom toho, že je to mnohdy velice náročné, atmosféru pohody a klidu. Pro rodinu jako takovou je to vždy o komplexní změně denního režimu, zkusme si, ale představit jakou nedobrovolnou změnou prochází samotný postižený. Nejenom, že musí přijmout změnu zdravotního stavu, ale hlavně novou životní roli. A zde je podpora rodiny velice důležitá.

První týdny jsou v tomto ohledu velmi náročné. Ovšem s lepšícím se zdravotním stavem, s pozitivními výstupy z terapie či celkovým dopadem vhodně zvolené rehabilitace se atmosféra jak v rodině, tak u postiženého lepší. S přibývajícími úspěchy v terapii, ale zároveň s překonáním prvotního šoku, rodina obvykle zjišťuje, že je řada možností, kde hledat cenné rady, případně pomoc. V tuto chvíli je velice důležitý pozitivní příklad a vhodná motivace. Tréninkem, potažmo terapií se začne postižený zlepšovat, což má blažený vliv nejen na jeho psychiku, ale i na duševní rozpoložení celé rodiny.

Předmětem takové terapie, je zejména zlepšit či rovnou zpřístupnit komunikaci v domácnosti. Konkrétní kroky terapeuta, který přizpůsobí terapii každému zvlášť, se soustředí nejenom na řeč, ale také na paměť, rozumové schopnosti či v neposlední řadě na cvičení mimických svalů, které se na mluvení podílejí.

Osobně se věnuji terapii těchto lidí několik let. Jako zaměstnanec Občanského sdružení LOGO mám možnosti docházet do rodin těchto lidí, a jako logoped dělat vše pro to, aby se komunikace, potažmo dorozumívání v domácnosti zlepšila. Musím říct, že terapie probíhají vždy ve velice přátelské atmosféře, nechybí nadhled, ani humor. S mými klienty se vídáme i mimo terapie, a v tomto ohledu si troufám říct, že se z nás stali v mnoha případech, přátelé. Ačkoliv se jim snažím vždy předat něco nového, až po čase jsem si uvědomil, že i oni toho hodně předávají mne. Vlastnost, kterou jsem díky nim získal, a považuji ji za velice cennou je pokora a schopnost, vážit si maličkostí. A za toto jsem jim velmi vděčný.

Mgr. Jakub Ostrý (logoped OS LOGO z.s.)

Píšeme hravě v OS LOGO:)

Dne 4. 4. 2017 proběhlo v našich prostorách úvodní školení našich klientů, kteří se chtěli naučit psát všemi deseti. Navázali jsme tak spolupráci s panem Martiškem, který je zakladatelem Psaní hravě (www.psanihrave.cz). Celé dvě hodiny byly velice inspirativní a nastartovali naše klienty do další práce s vizí rychlého psaní a úspory času. Pokud uvažujete o tom, že se byste se rádi naučili psát všemi deseti, můžete nás kontaktovat na 543 420 677 nebo na jelinkova@oslogo.cz. Budeme se těšit.

Více na www.psanihrave.cz

Česko svítí modře aneb Světový den autismu se blíží ..)

"Jsme jiní .., ne horší" 

To je základní poselství světového dne autismu k jehož oslavě se hrdě hlásíme a následujících řádcích Vám představíme službu, prostřednictvím které můžeme pomoci jak samotným dětem, tak i celé rodině.

Vzájemná komunikace je pro většinu z nás samozřejmá dovednost, díky které se nejen domluvíme, vyjádříme své pocity a potřeby, ale je i důležitou součástí úspěšného a naplněného života. Naše nezisková organizace se již od roku 2002 zabývá pomocí lidem, kteří se potýkají se závažnými poruchami komunikace a hybnosti, jež jim komplikují život v každém okamžiku

Díky službě raná péče jsme oporou rodinám, kterým se narodilo dítě s poruchou autistického spektra, jež negativně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností. Terénní pracovníci rané péče, logopedi, podporují celkový vývoj dítěte, pomáhají vzdělávat rodiče a zorientovat se v této těžké situaci. Cílovou skupinou jsou děti do 7 let věku nebo do nástupu do základní školy a jejich rodiny, kterým napomáháme rovněž sociálním a psychologickým poradenstvím, organizováním terapeutických pobytů, vzdělávacích přednášek a dalších aktivit.

V rámci Světového dne autismu jsme se rozhodli zodpovědět rodinami nejčastěji kladené otázky.

Jak bude probíhat první návštěva pracovníka rané péče?

Na první návštěvu přijede logoped společně se sociálním pracovníkem, který je schopen Vám poradit ohledně možnosti získat různé příspěvky. Dále proběhne seznámení a konzultace o oboustranném očekávání. Rodiče pracovníkovi sdělí, ve kterých oblastech cítí, že má dítě největší problémy a na čem je podle nich potřeba pracovat. Rodičům je předána smlouva o poskytování služby, kterou si do příští návštěvy prostudují. V rámci hry s dítětem pracovník zjišťuje zájmy a dovednosti dítěte.

Na co se máme dále připravit?

Návštěvy probíhají zpravidla jednou za 14 dní a trvají cca 1,5 hodiny. Návštěva se dělí na přímou práci s dítětem a následnou konzultaci s rodiči. V rámci konzultace rodičům zadáme úkoly, na kterých je potřeba do příště pracovat. K tréninku jim poskytneme veškeré materiály či pomůcky.

Proč návštěvy probíhají v domácím prostředí?

Většina našich klientů dochází i ke klinickému logopedovi, tyto návštěvy probíhají ambulantní formou. Raná péče je prací v domácím prostředí velmi specifická, dítě zůstává ve známém prostředí a k nácviku různých dovedností je možno využívat to, co má dítě každodenně vedle sebe.

Jaké mají pracovníci v rané péči vzdělání?

V našem sdružení mají pracovníci rané péče vysokoškolské vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku – logopedii.

Je možné půjčovat pomůcky?

Ano, tuto službu nabízíme a rodiči je hojně využívána. Rodiče tak můžou mít pro své dítě každých 14 dní novou pomůcku, do které nemusí investovat své finanční prostředky.