MLUVME SPOLU .., i po konferenci

„MLUVME SPOLU“ bylo heslo logopedické konference. Tu pořádáme již 15. rokem k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Předmětem tohoto sympozia byla nejenom koktavost, ale celkový vliv narušené komunikačních schopnosti na výuku. Hlavním tématem tak byla „porucha řeči ve škole.“

Konference měla podobně jako v minulých letech zahraniční zastoupení, a to dokonce ze dvou zemí. Svojí návštěvou nás poctili Jaqueline Carmona z Portugalska a Bernadette Pierárt z Belgického království. Obě dámy nám představily vlastní pojetí terapie narušené komunikační schopnosti, včetně řady nekonvenčních postřehů z praxe. Konferenci tak osvěžily nejenom svým přístupem k logopedii, ale i úsměvem na tváři, který si přivezly k nám, do Čech.

Tuzemský přístup reprezentovali PhDr. Petr Staníček s Mgr. Danou Zemčíkovou. První jmenovaný se zaměřil na význam kolektivní terapie, kterou i sám vede, zatímco paní magistra se věnovala konkrétní kazuistice dítěte s narušenou komunikační schopností.

Zkušenosti z pedagogického prostředí pak zprostředkovala Mgr. Jiřina Jehličková a to formou spolupráce mezi terapeuty, pedagogy a rodinou. Tu považujeme za klíčovou a nejenom proto jsme konferenci nazvali, MLUVME SPOLU. Pokud si budeme navzájem a v rámci mezioborové spolupráce pomáhat a vycházet vstříc, potom budeme i pro naše klienty mnohem srozumitelnější.

Konference se tento rok konala v prostorách hotelu Continental Brno, kde jsme se kromě chutného menu mohli seznámit s novinkami na trhu pomůcek pro nejmenší školáky.

Rádi bychom v tomto ohledu poděkovali všem partnerům, zejména společnosti INFRA s.r.o., která nám po celou dobu pomáhala s organizací konference, za což jsme ji velice vděční. Děkujeme.

Věříme, že Vám poznatky, vyplívající z konference, obohatí Vaší dosavadní praxi a že se potkáme i příští rok.

Budeme se těšit.

Týden rané péče

Občanské sdružení LOGO oslaví týden rané péče. Od pondělí 6 - 10. 11. 2017 nás tak můžete navštívit a seznámit se s chodem naší organizace. Můžete se tak osobně poznat s klíčovými pracovníky dané služby, kteří Vám rádi zodpoví Vaše případné otázky. Hlavní motto kampaně "Domov je doma" vyzdvihuje význam této služby a potvrzuje lidové rčení "všude dobře, doma nejlíp". U dětí to platí dvojnásob.

Zpráva z pobytu 2017

Ve dnech od 2. do 6. 10. 2017 proběhl tradiční rekondiční pobyt pro děti s autismem, resp. klienty s těžce narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky. Pro místo pobytu jsme vybrali znovu krásné prostředí vranovské přehrady v rodinném Penzionu M.

Po příjezdu a ubytování všech účastníku jsme poobědvali, následoval polední klid a rodičům byli předány informace o pobytu, připravovaných akcích a veškerých aktivitách. Celý pobyt se skládal vždy ze dvou   částí - dopolední a odpolední. Na programu odpoledne v pondělí jsme měli procházku lesem a aktivitu pro děti; kdo nasbírá nejvíce šišek. V průběhu procházky jsme aktivizovali děti tím, že jsme jim dávali podněty k hledání dalších možných darů přírody. Po navrácení do penzionu mohli rodiče odložit svá "dítka" do herny, kde o ně bylo dobře postaráno. Poté následovala pondělní večeře, kde jsme doladili informace ohledně toho "co nás čeká". Po večeři měli rodiče možnost uložit své dítě do "hlídárny" a využít tak večerního programu. Jak jinak než v podobě seznamovacího večírku.

V úterý dopoledne probíhaly logopedické terapie, současně s hlídárnou, výtvarné dílny a mezi 10 – 11h si mohli rodiče přijít zacvičit na intervalový trénink. Po odpoledním klidu jsme se vydali na plavbu lodí, která mapovala vranovskou přehradu. Po návratu z výletu, měli děti možnost se vrhnout do hlídárny a poté, na dětskou jógu, která byla mezi účastníky pobytu velmi oblíbená. Po večeři byl pro rodiče zorganizován filmový klub, kde jsme měli možnost shlédnout snímek s tématikou zrakového postižení. Po filmu proběhla diskuse s rodiči

Ve středu, po příjemném spánku a vydatné snídani formou švédských stolů, následovaly výtvarné dílny, kde si děti tvořili dešťové hole. K tomu se střídali na individuálních logopedických terapiích, za plného využití hlídárny. Dopoledne si znovu rodiče mohli přijít zacvičit intervalový trénink. Po obědě a poledním klidu jsme si šli s dětmi protáhnout tělíčka formou oblíbené, dětské jógy. Poté přijeli pejsci (border kolie), které formou canis terapie těšili naše děti, ale i rodiče. Vyhráli jsme si s pejsky až až. Dokonce jsme canis terapii rozšířili o psí fotbal, který sklidil veliký úspěch. Po večeři uložili děti do postýlek a pro ty, které nemohli zamhouřit očka, byla k dispozici hlídárna. Rodiče pak čekal další film, po kterém se rozvinula delší debata (otázky rané péče, integrace, inkluze, asistenti k dětem, platy asistentů, očkování, apod.). Rodiče tuto debatu vážně uvítali.

Čtvrteční den. Po dobré snídani následovaly logopedické terapie, které opět doplnily výtvarné dílny.  Obrázky, které děti malovaly, se nesly v duchu "podzimu v přírodě". S tavnou pistolí dětem pomával náš skvělý zdravotník Zbyňa, kterému šla pomoc dětem od ruky. Před obědem mohli rodiče dát své děti do hlídárny a jít se prohřát do sauny a vířivky. Po vydatném obědě a odpoledním klidu měli možnost rodiče s dětmi využít pozvání do pohádkového lesa. Tam  jsme se s kolegy rozmístili na 8 různých stanovišť a převlékli se do pohádkových kostýmů. Děti se tak mohli potkat s princeznou, s vlkem, s karkulkou, s hodným čarodějem, s Růženkou, beruškou a čmeláčkem. Po večeři jsme zhodnotili celý týden, rozdali jsme odměny, diplomy a dárky pro děti i rodiče (děkujeme společnostem Mikro Trading a MaryKay). Následovala volná zábava u ohně, kde jsme se s rodiči skvěle pobavili. Poslední den našeho pobytu byl velmi krátký, jelikož hned po snídani jsme se sbalili a vydali se směrem Brno. Potom už nezbývalo než popřát si šťastnou cestu a vyrazit k domovům.

V průběhu rekondičního pobytu měly rodiny možnost využívat služeb sociální pracovnice a zdravotníka. V průběhu pobytu se na nás obraceli rodinní příslušníci s tím, že by si tento pobyt velmi rádi zopakovali. Všem se nám tam moc líbilo. Děkujeme paní majitelce, paní Muchové, paní recepční, všem v kuchyni za velmi milý přístup a vstřícné chování.

Tento pobyt byl zorganizovaný i za podpory nadace Agrofert a Lesům ČR. Za podporu a empatii, kterou takto poskytujete našim klientům, mockrát děkujeme.

Tým pracovníků OS LOGO

MLUVME SPOLU ANEB LOGOPEDICKÁ KONFERENCE 2017 SE BLÍŽÍ

„Mluvme spolu“ je hlavní heslo 15. ročníku Logopedické konference. Komunikace je totiž nejlepším nástrojem k poznávání světa kolem nás či seznamování se s novými lidmi. V opačném případě může být kamenem úrazu případného nedorozumění. Pokud k tomuto nepochopení dochází ještě na půdě školy, tedy epicentra vzdělávání našich dětí, není to dobrý výhled do budoucnosti.

Občanské sdružení LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá logopedickou konferenci k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Toto sympozium se bude konat dne 23. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 v prostorách hotelu Continental Brno.

Hlavním tématem tohoto ročníku bude vliv narušené komunikační schopnosti na výuku, potažmo specifika přístupu k ní ve školním prostředí. Ačkoliv se konference váže svým pojetím ke koktavosti, předmětem našeho zájmu budou i ostatní řečové vady. S konkrétními radami a zkušenostmi z praxe vystoupí přední odborníci jak ze zahraniční, tak z tuzemska.

Zahraniční přístup bude reprezentovat JAQUELINE CARMONA z Portugalska a BERNADETTE PIERÁRT z Belgického království. Obě dámy nám představí nekonvenční metody přístupu k terapii koktavosti. Zkušenosti z domova, tedy České republiky předá PhDr. PETR STANÍČEK s Mgr. DANOU ZEMČÍKOVOU, kteří se zaměří primárně na skupinovou terapii této cílové skupiny.

Konference bude svým pojetím vhodná pro logopedy, speciální pedagogy, učitele, pracovníky PPP a v neposlední řadě samozřejmě pro ty, kterých se to týká nejvíc, pro BALBUTIKY.

Vstupné na celodenní konferenci je 1800,-

Vzhledem k zahraniční účasti bude na konferenci zajištěn překlad. 

Veškeré informace týkající se programu průběžně naleznete na www.logopedickakonference.cz

Mockrát děkujeme:)

My v Občanském sdružení LOGO jsme měli tu čest přivítat dobrovolníky z České spořitelny. Ti k nám přišli, opět po roce, nezištně a s úsměvem na tváři. Elán, kterým vždy obohatí dobrovolnický den, jednoznačně dokazuje, že k nám chodí lidé z dobrým srdcem. Vzhledem k tomu, že nám často práce s klienty nedovoluje věnovat se běžným provozním věcem, jsme rádi za každou pomoc. Rádi bychom alespoň tímto "málem" poděkovali za pomoc a empatii, kterou svým konáním poskytují našim klientům. Ještě jednou děkujeme a rádi Vás tu znova přivítáme. Díky moc:)

Hurá do školy:)

Občanské sdružení LOGO přeje všem dětem i rodičům příjemně strávený první den ve škole. Vzpomeňme si prosím na velikána vzdělávání i výchovy Jana Ámose Komenského, který již v temných dobách naší historie věděl, že nejlépe se učíme .., hrou. Mysleme na to.

Rekondiční pobyt OS LOGO aneb poslední 3 místa

V termínu 2. - 6. 10. 2017 pořádá naše sdružení týdenní terapeutický pobyt pro děti z rané péče. Tentokrát zase na osvědčeném Vranově nad Dyjí. Ubytováni budeme v penzionu M http://www.penzion-m.cz/.

Pobyt je určený nejenom samotným dětem, ale přirozeně i jejich rodičům. V příjemném prostředí Vranova nad Dyjí se budou děti učit pod dohledem našich odborníků celou řadu věcí, důležitých nejenom pro samotný úspěch při terapii, ale pro život jako takový. Cílem je naučit děti lépe komunikovat se svým okolím, a to formou, která je pro ně i jejich rodiče, tou nejoptimálnější.

Součástí terapeutického pobytu je ubytování v plné penzi a terapie vedené naším týmem. Ten tvoří logoped, sociální pracovník, psycholog a asistenti pro malé děti. Přirozenou součástí týmu je i zdravotník.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hanku Jelínkovou a to na tel.: 775 564 605 či jelinkova@oslogo.cz

Těšíme se na Vás:)

Všechno nejlepší děti:)

Občanské sdružení LOGO přeje dětem všechno nejlepší ke dni dětí. Máme na mysli nejenom ty nejmenší, ale i nás, děti dospělé:)

Děkujeme České pojišťovně:)

Dnes v pátek 19. 5. 2017 jsme měli tu čest přivítat vítanou posilu. Navštívila nás paní Eva, z České pojišťovny. Tato milá návštěva k nám ovšem nezavítala jen tak. Přišla nám pomoci v rámci dobrovolnictví s činnostmi, na které není během roku tolik času, ale zároveň měla možnost nahlédnout pod pokličku našeho občanského sdružení. Každé takové pomoci si velice vážíme, poněvadž dokud si navzájem umíme vyjít vstříc, potom není obav z toho, co nás čeká. Evě moc děkujeme za pomoc a skvělou náladu, kterou si kromě pěkného počasí do naší organizace přinesla. České pojišťovně děkujeme za empatii, kterou poskytují našim klientům. Děkujeme.

Ing. Eva Březíková (Česká pojišťovna) s Mgr. Jakubem Ostrým (Občanské sdružení LOGO z.s.)

Ing. Eva Březíková (Česká pojišťovna) s Mgr. Jakubem Ostrým (Občanské sdružení LOGO z.s.) 

CMP aneb co máme potom dělat?

Cévní mozková příhoda, známá pod zkratkou jako CMP je akutní stav, typický poškozením mozku z důvodu poruchy mozkového krevního oběhu. Definovat toto vážné postižení již umíme. Co ovšem tolik neumíme je lidsky reagovat na náhle vzniklou situaci, a to jak při akutním zásahu, tak v rámci následné terapie. Následující řádky budu věnovat zejména terapeutickému procesu, který je dlouhodobý a náročný. Přináší ovšem své ovoce.

V prvé řadě si musíme uvědomit, že CMP se nedostavuje v situaci, kdy ji čekáme. Téměř vždy se tak jedná o veliký zásah nejen do života postiženého jedince, ale celé jeho rodiny. Zkusme si představit scénář, který může nastat.

Muž, 57 let, nastane cévní mozková příhoda. Pacient je stabilizován a odvezen do nemocnice, kde se s ním následně realizuje řada vyšetření, poté následuje potřebná rehabilitace. V závislosti na formě, případně intenzitě CMP se liší její následná péče. Dopad na reálný život? S velkou pravděpodobností se muž nevrátí do pracovního procesu, a minimálně po určitou dobu se o něj musí starat rodina. To znamená, že režim domácnosti se musí plně přizpůsobit postiženému. Zmíněný muž, jenž slouží jako příklad, se totiž pravděpodobně, nebude schopen o sebe naplno postarat. U cévní mozkové příhody je velmi časté jednostranné ochrnutí končetin a získaná narušená komunikační schopnost, afázie. Porucha řeči vzniklá na této bázi, znesnadňuje komunikaci mezi rodinnými příslušníky, zejména v první fázi. Ačkoliv je rodinné prostředí podnětné, nervozita stoupá a ledový klid mizí. Jinými slovy, již v tak vypjaté situaci, ve které máte často minimum informací, hledáte jakoukoliv pomoc, potažmo se chytáte každého stébla.

Nejdůležitější je v tuto chvíli zachovat chladnou hlavu. Takřka žádný stav není neměnný, a žádná životní role není zbytečná. V tomto ohledu je důležité vytvořit, a jsem si plně vědom toho, že je to mnohdy velice náročné, atmosféru pohody a klidu. Pro rodinu jako takovou je to vždy o komplexní změně denního režimu, zkusme si, ale představit jakou nedobrovolnou změnou prochází samotný postižený. Nejenom, že musí přijmout změnu zdravotního stavu, ale hlavně novou životní roli. A zde je podpora rodiny velice důležitá.

První týdny jsou v tomto ohledu velmi náročné. Ovšem s lepšícím se zdravotním stavem, s pozitivními výstupy z terapie či celkovým dopadem vhodně zvolené rehabilitace se atmosféra jak v rodině, tak u postiženého lepší. S přibývajícími úspěchy v terapii, ale zároveň s překonáním prvotního šoku, rodina obvykle zjišťuje, že je řada možností, kde hledat cenné rady, případně pomoc. V tuto chvíli je velice důležitý pozitivní příklad a vhodná motivace. Tréninkem, potažmo terapií se začne postižený zlepšovat, což má blažený vliv nejen na jeho psychiku, ale i na duševní rozpoložení celé rodiny.

Předmětem takové terapie, je zejména zlepšit či rovnou zpřístupnit komunikaci v domácnosti. Konkrétní kroky terapeuta, který přizpůsobí terapii každému zvlášť, se soustředí nejenom na řeč, ale také na paměť, rozumové schopnosti či v neposlední řadě na cvičení mimických svalů, které se na mluvení podílejí.

Osobně se věnuji terapii těchto lidí několik let. Jako zaměstnanec Občanského sdružení LOGO mám možnosti docházet do rodin těchto lidí, a jako logoped dělat vše pro to, aby se komunikace, potažmo dorozumívání v domácnosti zlepšila. Musím říct, že terapie probíhají vždy ve velice přátelské atmosféře, nechybí nadhled, ani humor. S mými klienty se vídáme i mimo terapie, a v tomto ohledu si troufám říct, že se z nás stali v mnoha případech, přátelé. Ačkoliv se jim snažím vždy předat něco nového, až po čase jsem si uvědomil, že i oni toho hodně předávají mne. Vlastnost, kterou jsem díky nim získal, a považuji ji za velice cennou je pokora a schopnost, vážit si maličkostí. A za toto jsem jim velmi vděčný.

Mgr. Jakub Ostrý (logoped OS LOGO z.s.)