XIV. ročník Logopedické konference

Logopedická konference je úspěšně za námi. Její XIV. ročník se nesl v duchu hesla „S Vámi pro Vás“. To znamená, že jste se mohli konference nejenom zúčastnit, ale také na ni aktivně vystoupit. Domníváme se, že tudy vede cesta a budeme rádi, když se na ni s námi vydáte i příští rok. Konference se konala 24. října v prostorách Administrativního a školícího centra JMK v Brně.

Hlavním hostem konference byl tentokrát Dr. Joseph Agius, renomovaný odborník z Malty, který navštívil poprvé Českou republiku. Přijel s velice zajímavým pohledem na terapii koktavosti, ve které hraje významnou roli, humor. Dle hesla „S úsměvem jde všechno lépe“ předal cenné zkušenosti naší logopedické obci, a to jak na úrovni přednášky, tak i workshopu. Přítomnost takové osobnosti nás inspirovala nejenom po stránce odborné, ale hlavně po stránce lidské.

Z tuzemských odborníků obohatila dosavadní vnímání jedné z nejzávažnějších forem narušené komunikační schopnosti, koktavosti Hana Luhanová, ředitelka České asociace dětské jógy. Názorně nám totiž ukázala, že nejenom prostřednictvím zavedených metod, dosáhneme úspěchu.  Zkoušet nové věci, je pro nás v životě přirozené, tak proč tento zvyk neuplatnit i v terapeutickém procesu. Podobným krédem se jistě řídil i další host konference, Mgr. et Mgr. Veronika Víchová. Ta totiž představila účastníkům vlastní podobu autogenního tréninku, který reflektuje téma, které nelze v terapii koktavosti podcenit. Je to klid. Tedy oblast, která údajně chybí nejenom osobám s koktavostí, ale nám všem.

 Za kliniku LOGO vystoupil PhDr. Petr Staníček, vedoucí logoped. V tandemu s MUDr. Alexandrou Trefilovou se snažil vyvrátit mýty a polopravdy ve vztahu k ADHD a koktavosti. Vyčistit terapeutické prostředí od mnohých domněnek je velice důležité nejenom pro samotné pacienty, ale hlavně pro jejich rodiče. Mgr. Petra Horáková seznámila účastníky s copingovými strategiemi, co byli praktické rady ke zvládání syndromu ADHD. Občanské sdružení LOGO reprezentovaly Mgr. Barbora Dopitová a Bc. Lucie Ryšavá, které v tomto ohledu navázaly na své předřečníky z kliniky, a přispěli svým dílem o důležitosti rané péče a doporučením k interdisciplinární spolupráci mezi terapeuty, učiteli a rodiči.

Jsme velice rádi, že naše konference láká nejenom odbornou veřejnost, ale i osoby, které mají s touto narušenou komunikační schopností problémy. Tato skutečnost je pro nás velice důležitým faktorem a hodláme jej aktivně následovat i v rámci příštích ročníků. Děkujeme všem účastníkům za jejich zajímavé podněty a všem partnerům, bez kterých bychom v tomto formátu nemohli konferenci realizovat.

Již teď začínáme s přípravami na jubilejní XV. ročník logopedické konference, která se koná u příležitosti mezinárodního dne porozumění koktavosti v říjnu 2017, a budeme se těšit na shledanou.

Pobyt Vranov nad Dyjí 2016

Již tradiční pobyt, pořádaný pracovníky OS Logo pro rodiny s dětmi v rámci rané péče, se odehrával v krásném prostředí vranovské přehrady v rodinném Penzionu M. Počátky měsíce září, jsou ve znamení posledních letních paprsků a teplot a menšího počtu turistů. Díky tomu jsme mohli využít k aktivitám s rodiči i venkovní bazén a blízkou pláž.

Tento rok se zúčastnilo celkem 10 rodin s 14 dětmi spolu s 5 členy týmu OS Logo, zdravotníkem a dobrovolnicí, která nám pomáhala se zajištěním programu.  Každý den byly pro děti nachystané aktivity rozvíjející jejich dovednosti v komunikaci a vnímání světa. Vychutnali jsme si jízdu parníkem po přehradě, povozili se na koních a pomazlili se s pěti krásnými border koliemi, které nás přišli navštívit. Před pobytem jsme požádali dvě z nejzkušenějších maminek, které v rámci rané péče fungují nejdéle z přítomných rodin, o připravení mini přednášky, kde představily své zkušenosti s terapiemi a metodami, které měly možnost vyzkoušet. Děti měly denně logopedickou terapii, rodičům byla k dispozici sociální pracovnice a na počátku týdne i psycholožka, která pomáhá zvládat těžkou situaci rodin s dítětem s postižením.

Rodiny spolu s dětmi si prodloužily letní dny a radovánky, odpočinuly si od počátečního shonu začátku školního roku a seznámily se s ostatními rodinami z rané péče. Díky tomuto kontaktu tak mohou nalézt oporu a pochopení a motivují se k další práci v rozvoji s dítětem.

Všech 5 dnů se o nás ukázkově starali v Penzioně M, kterému bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat, za příjemně strávený konec léta. Dle ohlasů se zdá, že se sem ještě vrátíme a pokusíme se hned za rok.

Děkujeme partnerům za empatii, kterou dlouhodobě poskytují našim klientům. Děkujeme.

Občanské sdružení LOGO pouští draky:)

Kdo si pamatuje z mládí, že na podzim pouštěl draky tak je na správné adrese:)

V neděli 9. 10. 2016 od 14:00 na Kraví hoře, bude mít možnost draka nejenom pouštět, ale zároveň si ho i vyrobit. OS LOGO bude u toho:)

Logopedická konference

Občanské sdružení LOGO Vás touto cestou opět zve na Logopedickou konferenci. Tu pořádame u příležitosti XIV. ročníku Mezinárodního dne porozumění koktavosti, a to za účasti předních tuzemských odborníků nejenom na tuto narušenou komunikační schopnost.

Tento rok jsme se rozhodli, že téma koktavosti propojíme i do dalších odvětví našeho vědního oboru a zároveň vám pro učená témata konference nabídneme možnost aktivní účasti, jejíž podmínky naleznete v příloze této anonce. 

Konference se koná 24. října 2016 od 9:00 - 16:00 v prostorách Školícího centra JMK (kongresový sál A) na ulici Cejl 73. 

Budete mít šanci získat nové vědomosti a poznatky v rámci následujících témat:

  • Koktavost
  • Poruchy chování
  • ADHD
  • Propojování sociálních, zdravotnických a vzdělávacích služeb

Konference i následný program je určen pro logopedy, psychology, pedagogické a sociální pracovníky, osoby s narušenou komunikační schopností a jejich rodinné příslušníky, ale i pro studenty a širokou veřejnost, která vnímá komunikaci jako důležité společenské téma.

Veškeré informace ohledně programu a registrace budete moci sledovat na http://www.denkoktavosti.cz/ nebo na stránkách našeho sdružení.

Budeme se těšit.

Občanské sdružení LOGO + Sedmá kavalérie = skvělé sobotní odpoledne:)

V sobotu 20. srpna jsme se totiž zúčastnili jízdy sedmé kavalerie. Ne nezbláznili jsme se, ani to není SPAM .., nýbrž realita:)

Občanské sdružení LOGO mělo tu čest se podílet na krásném odpoledni, které bylo inspirováno slavným příběhem generála Custera. V prostorách vojenského ležení na ulici Palcary, pod Panským kopcem v Komíně jsme tak mohli vidět tvz. švadronu, tedy jednotku vojenského jezdectva pod vedením generála Custera, v našem případe herce Václava Vydry.

Akce se zúčastnilo mnoho lidí, tedy i dětí, pro které jsme měli připraveny různé aktivity a hry na rozvoj komunikace i rozumových schopností. Těch se děti účastnili za podpory našich speciálních pedagogů přímo u našeho informačního stánku. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a zejména těm, kteří nám umožnili šířit naši osvětu ve prospěch našich klientů. Děkujeme

Vyjádření k zachování stávajícího systému rané péče v ČR

Vyjádření k tiskové zprávě ze dne 15.8.2016 s názvem MSPV podporuje zachování stávajícího systému rané péče v ČR

Byť se vzniklá situace týkala především rané péče pro sluchově postižené děti, rádi bychom touto cestou reagovali na tiskovou zprávu vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ze dne 15.8.2016.

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby rané péče již od roku 2002. Plně se ztotožňujeme s názorem paní náměstkyně Zuzany Jentschke Stőcklové a tímto jí chceme vyjádřit naši plnou podporu. Sociální model rané péče neodmyslitelně patří do systému služeb poskytovaných nejen dítěti s postižením, ale celé jeho rodině. Z praxe víme, že je rodiči velmi vítán a pozitivně hodnocen. Systém rané péče v České republice je na vysoké úrovni, poskytován pouze odborníky s odpovídajícím vzděláním.

Jelikož pracovníci rané péče mohou navštěvovat rodinu již od útlého věku dítěte, mohou nabídnout rodině i psychologickou pomoc v oblasti vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením a  pomoci jim zorientovat se v celém systému péče.

Pracovníci pravidelně dojíždí do místa bydliště klientů, čímž zvyšují dostupnost péče i pro rodiny, které si ze zdravotních či sociálních důvodů nemohou dovolit dojíždět za ambulantní péčí. Služba tak pozitivně podporuje fungování celé rodiny dítěte s postižením a nabízí jedinečnou a vysoce potřebnou péči, kterou nemohou zabezpečit pracovníci z oblasti zdravotnictví či školství.

Kolektiv pracovníků rané péče OS Logo

Tiskovou zprávu MPSV a vyjádření Asociace pracovníků v rané péči, z.s. nalznete v příloze níže.

Po stopách generála Custera

Občanské sdružení LOGO se zúčastní pochodu ku příležitosti Memoriálu generála Custera. Dne 20. srpna nás můžete navštívit v prostorách vojenského ležení na ulici Palcary, pod Panským kopcem v Komíně. 

Co je vlastně 7. kavalerie?

Určitě jste o ní už někdy slyšeli. Slavná 7. kavalerie v čele se svým generálem Georgem Armstrongem Custerem. Před 16 lety se ji nechal inspirovat Václav Vydra se svými přáteli, a rozhodli se vyzkoušet si pocity jezdců při útoku. Zážitek byl tak silný, že se dalším rokem opět sešli, tentokrát ve větším počtu. Od té doby je každým rokem pořádán Memoriál generála Custera a počet jezdců se blíží k limitu, který je stanoven na počet 210 kavaleristů, což byl počet koní a vojáků, kteří padli v r. 1876 spolu s generálem Custerem v bitvě s indiány poblíž říčky Little Big Horn. 

Od 16 hodin tak budou na programu jezdecké soutěže, ukázka přirozené komunikace s koněm, vodění dětí na koni, projížďky kočárem, zábavné soutěže pro děti a dospělé a v neposlední řadě budete moci navštívit náš info stánek, kde Vás seznámíme s tím co všechno děláme .., zejména pro lidi s poruchou komunikace a hybnosti.

Budeme se těšit

OS LOGO hledá posilu do svého týmu

Občanské sdružení LOGO hledá posilu do svého týmu na pozici sociálního pracovníka. Platíme láskou, pocitem štěstí a snad i služným penízem. Budeme se těšit:)

Veškeré informace naleznete zde:

https://www.oslogo.cz/files/nabidka-prace-socialni-pracovnik-os-logo-2016.pdf

I slavní koktají ... 1. část

Logopedická konference se nezadržitelně blíží a tak si v následujících měsících zkusíme připomenout několik významných osobností, které v minulosti koktali. Jako první si představíme slavného amerického herce, Bruce Willise, který je znám po celém světě jako suverénní drsňák, který bez problému a hlavně bez bot zachránil rukojmí v obchodním centru NAKATOMI .., Hans Gruber by mohl vyprávět.

Na následujících řádcích si můžete připomenout dosavadní kariéru tohoto slavného herce.

Bruce Willis pochází ze Západního Německa, ale v roce 1971 se jeho rodiče rozvedli a on putoval za oceán, do městečka Pennsgrove, stát New Jersey.Hereckou kariéru začal Willis při vystoupení svého skautského oddílu Lvíčata, ale dlouho se zdálo, že spíš než herectví se bude věnovat hře na foukací harmoniku. Po letech, kdy se živil jako hlídač v chemické továrně, automechanik nebo pumpař, se rozhodl navštěvoval Montclairskou státní univerzitu, kde se přihlásil do dramatického kurzu. Při studiu herectví se zúčastňoval pravidelně newyorských konkurzů, kde získal i svoji první divadelní roli a natočil reklamní spoty na Levis 501 jeans. Dlouho hrál především v divadle. Postupně si ho počátkem 80. let začal všímat i film a televize.

Po malé roli zločineckého střelce v seriálu Miami Vice dostal šanci, která z něj udělala skutečnou televizní hvězdu roku 1985 v televizním filmu Moonlighting a později ve stejnojmenném seriálu, která mu v roce1987 vynesla cenu Emmy.

Sehrál zde postavu detektiva Davida Addisona, pracujícího v soukromé detektivní kanceláři s názvem Moonlighting. Jeho společnicí v této firmě je bývalá topmodelka Madelyn Hayesová (Cybill Shepherd ).Naprosto úchvatné hádky s Madelyn odehrávající se obvykle uprostřed davu spolupracovníků v kanceláři vás téměř vždy dokázaly rozesmát.

V Moonlightingu také Bruce předvedl své pěvecké nadání - některé díly seriálu jsou i mírně muzikálně laděné. Hned v roce 1987 přichází další velká role, a to v komediální romanci Schůzka naslepo . Zahrál si zde workoholického manažera Waltera Davise a společnicí mu byla Kim Basingerová jako Nadia Gates. O rok později se pouští do charakteru Johna McClanea v akčním filmu Smrtonosná past (režie John McTiernan), který mu zajistil hvězdnou dráhu a současné miliónové příjmy.. Roku 1990 se objevuje druhý díl, kterým dokázal, že patří mezi opravdovou hereckou elitu (režie Renny Harlin) a o dalších 5 let později natáčí režisér McTiernan Smrtonosnou past 3 (Die Hard with A Vengeance).

Dalším vynikajícím snímkem akčního žánru v jeho filmografii je krimi Poslední skaut (The Last Boy Scout, 1991) v režii Tonyho Scotta, katastrofický thriller Armageddon (Armageddon, režie ,Michael Bay 1998) či akční sci-fi Pátý element (The Fifth Element, 1997) Luca Bessona. Ke komedii se Willis vrátil parodií Hudson Hawk (režie Michael Lehmann, 1991), k níž napsal i námět, či černou komedií Smrt jí sluší (Death Becomes Her, režie Robert Zemeckis, 1992). Pod režijním vedením Roberta Altmana se objevil ve vynikající satiře na Hollywood Hráč (The Player, 1992), s Terrym Gilliamem natočil sci-fi Dvanáct opic (Twelwe Monkeys, 1995) a s Quentinem Tarantinem kultovní morytát Pulp Fiction – historky z podsvětí (Pulp Fiction, 1994). Dvakrát si zahrál hlavní roli ve filmech jednoho z nejoceňovanějších hollywoodských autorů, M. Nighta Shyamalana: v Šestém smyslu (The Sixth Sense, 1999) a Vyvoleném (Unbreakable, 2000).

Dále jsme ho měli možnost vidět ve válečném dramatu Hartova válka (Hart's War, režie Gregory Hoblit, 2002), komedii Banditi (Bandits, režie Barry Levinson, 2001), válečném thrilleru Slzy slunce (Tears of the Sun, režie Antoine Fuqua, 2003) a v pokračování Mého souseda zabijáka (The Whole Ten Yards, režie Howard Deutch 2004).

V roce 2005 si zahrál ve filmu režiséra Roberta Rodrigueze, Sin City - město hříchu. Objevil se zde jako John Hartigan, poslední čestný policista ve městě, který se chystá na odpočinek, ale má před sebou poslední úkol: zachránit jedenáctiletou Nancy Callahanovou (Jessica Alba) ze spárů pomateného syna senátora Rourka. Pro roli Hartigana měl Robert Rodriguez okamžitě vybraného Bruce Willise. Bruce Willis představuje novodobého rytíře a mimo jiné v černobílé vypadá skvěle. Autor Sin City, Frank Miller řekl: „Pokud je Mickey Rourke Dionýsem tohoto filmu, pak Bruce je jeho Apollem.“ Bruce Willis byl již dlouhá léta fanouškem Millerova Sin City, a když mu Rodriguez ukázal úvodní scénu Sin City, okamžitě souhlasil. Byl to pro něj ten vizuálně nejpůsobivější kousek filmu, jaký kdy viděl. Willis je také fanouškem Hartigana. Obdivuje na něm jeho schopnost a odhodlání vyměnil svůj život za život malé holky…

Bruce Willis si ve stejném roce udržuje pozici jedné z nejpopulárnějších akčních hvězd současnosti dalším napínavým snímkem Rukojmí (režie Florent Siri), který v sobě ideálním způsobem spojuje prvky napětí, psychologického dramatu a akce. Zahrál si zde roli Jeffa Talleye, špičkového vyjednavače losangeleské policie, který po tragické nehodě, při níž zahynula mladá matka s dítětem, propadne do hlubokých depresí a rozhodne se změnit životní styl.

Zdroj: http://zivotopis.osobnosti.cz/

Logopedická poradna

Občanské sdružení LOGO Vám nabízí novou službu. Ve spolupráci s mateřským centrem Sedmikráska Vám nabízíme možnost diskrétní a hlavně rychlé cesty rodičovské pomoci v případě podezření na případnou logopedickou vadu dítěte formou individuálních odborných konzultací. A to bez vystavení oficiálních žádanek a doporučení.

Tuto službu nabízíme za velice výhodnou cenu: 50,- za 30minutovu intervenci.

Nutná rezervace předem!

Kontaktujte nás prosím na tel.: 543 420 677 nebo 543 420 690, případně na email: jakub.ostry@oslogo.cz

Budeme se těšit:)