Krásné léto:)

Občanské sdružení LOGO přeje všem příjemné léto plné slunce a pohody:)

Den dětí

Občanské sdružení LOGO přeje všem dětem (tedy i těm dospělým.)) všechno nejlepší:)

"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si to pamatuje" (Antoine de Saint-Exupéry")

Veselé velikonoce

Občanské sdružení LOGO přeje všem krásné prožití velikonoc a bohatou nadílku:)

Pobyt Zubří 2015

Na počátku podzimu se vydalo OS LOGO spolu s rodinami z řad klientů z rané péče na Vysočinu. Do Zubří se vydalo celkem deset rodin s 13 dětmi, 6 pracovníků sdružení a 2 dobrovolnice z řad studentek speciální pedagogiky. Každý den se konaly zajímavé aktivity nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Spolu jsme pouštěli draky, houpali děti v psychomotorickém padáku, vytvářeli si podzimní trička, vytáhli jsme Velkou řepu, navštívili Farmu Eden, absolvovali jsme Indiánskou stezku nebo jsme vytvářeli lampiony a zajezdili si na koních. V rámci získání dalších cenných informací přijely do Zubří pracovnice SPC ze Žďáru nad Sázavou, které zodpověděly spoustu otázek spjaté s integrací dětí do běžných vzdělávacích zařízení, individuální plány, jaké jsou podmínky pro zajištění asistenta, obstarávání pomůcek do škol apod. Po diskuzi nám speciální pedagožky z SPC připravili velmi příjemnou muzikoterapii, během které si děti s rodiči zazpívali, zatančili a zahráli na různé hudební nástroje. S dětmi každý den pracovaly logopedky, rodičům byly k dispozici psycholožka a sociální pracovnice, jeden večer přijela nutriční terapeutka, která rodičům radila v rámci diet a zodpověděla mnohé dotazy rodičů.

Celý pobyt se nesl ve znamení úsměvů nejen dětí, ale i jejich rodičů a pracovníků OS LOGO. Rodiny, které pobyt absolvovaly již po několikáté, si navzájem oceňují pokroky svých dětí, sdílí zajímavé informace a tipy na nejrůznější terapie. Předávají si zkušenosti, navazují přátelství a navzájem v sobě nalézají oporu.

Velký dík patří pracovníkům Rekreačního střediska Zubří, kteří se po celých pět dní ukázkově starali o každé přání, především paním kuchařkám, které po celou dobu výborně vařili nejen nedietářům, ale hlavně dětem s bezlepkovou dietou. Jejich úspěch byl vidět nejen na prázdných talířích, ale také v podobě receptů, které si maminky od nich vyptávaly.

Centrum pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti

 Již 4 roky provozujeme jako Občanské sdružení LOGO unikátní Centrum pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti. Centrum je v tomto ohledu komplexní službou, avšak stěžejní je v tomto případě tzv. nácviková kuchyň.

 Nácviková kuchyň je prostor, kde se odehrávají kroužky v rámci služby Centrum denních služeb. Náplní této služby je poskytnout našim klientům možnost nácviku jemné motoriky, sebeobsluhy a zejména samostatnosti v běžných denních aktivitách.

 Cílovou skupinou pro danou činnost jsou zejména osoby po cévní mozkové příhodě, infarktu či vážném úraze hlavy. Tito klienti tak mají možnost se zlepšovat v uvedených činnostech pod vedením ergoterapeutky a speciálního pedagoga. Tak mají možnost absolvovat konkrétní působení pod dohledem zkušených odborníků.

 Prostory nácvikové jídelny, ke kterým patří i malebná jídelna, jsou navrženy tak, aby odpovídaly potřebám klientů. Je speciálně vybaveno odpovídajícími pomůckami a celý prostor je přirozeně bezbariérový.

 Tento projekt vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna, schválen Zastupitelstvem města Brna a financován z Evropského rozvojového fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod.

 Občanské sdružení LOGO již od roku 2002 pomáhá osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Naším posláním je zkvalitňovat život takto postižených a pomáhat jim začleňovat se do společnosti, a pokud je to možné tak i na trh práce.

 

Beseda na téma "Péče v SPC pro děti s autismem a poruchou komunikace"

V sobotu 28.3. se v prostorách OS LOGO uskutečnilo setkání rodičů dětí s PAS se speciální pedagožkou Mgr. Michaelou Horutovou, která pracuje ve Speciálně pedagogickém centru (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra při ZŠ Brno, Štolcova. Paní Horutová představila činnost SPC a služby, které toto centrum nabízí. Po prezentaci byl prostoru pro dotazy rodičů, na které paní Horutová ochotně odpovídala. Závěrečná diskuze byla velmi přínosná. Děkujeme za účast a budeme se těšit příště.

Tým OS LOGO

Nové kroužky OS LOGO

Vážení klienti, milí přátelé,

V roce 2015 jsme se rozhodli posílit naše aktivity o nové kroužky. Cílovou skupinou těchto kroužků jsou ti, kteří se v danou aktivitou ztotožní a bude je bavit. To znamená, že jsou bez omezení a pro všechny:)

Připravili jsme pro Vás následující aktivity:

  • PEDIG

Hlavní náplní tohoto kroužku bude řemeslná činnost, jenž bude typická pletením různorodých košíků. Tato technika nabízí velké množství podob proutěných košíků, tudíž je na Vaší představivosti, jakým způsobem budete košík vyrábět a hlavně jak bude v konečné fázi vypadat.

  • ŠPERKY

Na programu této aktivity nebude práce se zlatem, nýbrž s různorodými korálky. Cílem bude tedy vytvořit různé prstýnky, náramky či přívěšky například na mobilní telefon. Pamatujte, že kvalita šperků se nutně neodvijí od materiálu, ale zejména od toho, že byli připravovány radostně a z lásky.

  • KUCHTÍK

V tomto kroužku se bude vařit. A během vaření, aniž bychom si to plně uvědomovali, procvičujeme například jemnou motoriku, ale zároveň zažíváme dobrý pocit z vlastní práce. Pokrmy, které budou na "jídelním lístku" můžete poté přirozeně ochutnat, případně potěšit vlastním pokrmem někoho z blízkého okolí.

Podrobné informace o kroužcích Vám dodáme v následujících dnech a budeme se na Vás těšit.

S pozdravem

Tým OS LOGO

Terapie na OS LOGO

Drazí klienti, milý přátelé,

OS LOGO se již řadu let věnuje terapiím, jenž pomáhají postiženým lidem adekvátně posilovat své komunikační schopnosti. Ty trénujeme prostřednictvím různorodých cvičení, posilující zejména tyto oblasti. Rozumové schopnosti, paměť, barevná differenciace, smyslové vnímání a řadu dalších. Na programu takové terapie jsou ovšem i aktivity podporující činnost mimických svalů, optimálního dechového stereotypu a tvorby hlasu.

Pokud máte ve své rodině či okolí někoho, komu by taková pravidelná aktivita prospěla, rádi Vás u nás přivítáme. Terapie probíhají vždy ve středu od 11:00 hodin v prostorách kontaktní místnosti na OS LOGO, Renneská 45 v Brně.

BUdeme se těšit:)

Mgr. Jakub Ostrý během terapie s klientkou s narušenou komunikační schopností

Setkání rodičů dětí s PAS na OS LOGO

OS LOGO Vás srdečně zve na další ze série setkání rodičů dětí s PAS, které realizujeme v rámci služby Raná péče. Setkání, v pořadí již druhé, se koná 28. 2. 2015 od 8:45 v prostorách Multifunkční místnosti OS LOGO na ulici Vsetínská 20 v Brně. Tématem tohoto setkání bude tentokrát "Péče v SPC pro děti s autismem a poruchou komunikace." Účast kromě našich pracovníků potvrdil i pracovník z SPC Štolcova, takže informace budete mít přímo od zdroje. O dalších případných hostech Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo nás najdete na FB.

Součástí setkání budou prezentace jednotlivých SPC, po kterých bude následovat diskuze na tématy, které Vás zajímají.

Zájemci nechť se prosím přihlásí na email: gajdosikova@oslogo.cz nebo na tel: 777 645 415

Budeme se na Vás těšit 

Tým OS LOGO

OS LOGO pomáhá osobám s poruchou komunikace a hybnosti

Občanské sdružení LOGO i v Novém roce 2015 plní své základní poslání, a to pomáhat osobám s poruchami komunikace a hybnosti. Toto realizujeme jednak prostřednictvím terénní služby, přímo k Vám domů, ale i formou kolektivní terapie. První "Rozvoj komunikačních dovedností" je pro ty, kteří mají vlivem cévní mozkové příhody, infarktu či úrazu hlavy narušenou komunikační schopnost a potřebují individuálně zlepšit jednotlivé roviny řeči. Tato služba je určena primárně osobám, pro které je vlivem jejich postižení, velice náročně docházet na ambulantní léčbu. Kolektivní terapie pak probíhá přímo u nás, za asistence logopeda. Tento typ terapeutického působení je přínosný zejména v sociální rovině, kdy sám postižený zjistí, že není v tomto ohledu sám.

Pokud máte ve svém okolí někoho, komu by jste mohli touto cestou pomoci, ozvěte se nám na:

tel: 543 420 677 nebo na email dobrovolne@oslogo.cz

Budeme se těšit a věřte, že nejste sami

Tým OS LOGO