Logopedická konference Napříč generacemi

Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. pořádá již 19. ročník logopedické konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. A to 22. října 2021 v Administrativním a školícím centru JMK v Brně.

Slogan letošního ročníku zní "Napříč generacemi" 

Předmětem našeho odborného zájmu tak budou různé typy narušené komunikační schopnosti, konkrétně koktavost, mutismus, afázie či hlasová hygiena. Jednotlivá témata Vám přiblíží naši hosté, ať už tuzemští, či zahraniční.

Pokud se situace v naší zemi vyvine jiným způsobem, budeme se na Vás těšit online.

Více informací naleznete na www.denkoktavosti.cz