Projekt Lukášek

Díky Pomozte dětem, společnému sbírkovému projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize jsme mohli pomoci 6 ti letému autistickému chlapečkovi, který je dlouhodobě v naší péči v rámci sociální služby raná péče. Lukáškovi byly na podzim loňského roku zjištěny nádory na mozku a byla zahájena léčba chemoterapiemi.
Díky finanční podpoře získal Lukášek kvalitní polohovací postel s matrací, která mu zpříjemňuje trávení dlouhého času v posteli. Mohli jsme mu splnit jeho největší přání a to tablet. Nechce jej dát z ruky. Jsou v něm nahrané vzdělávací programy, díky kterým dělá pokroky nejen ve vývoji, ale zlepšuje se i jeho psychická kondice. Při individuálních intervencích s naší speciální pedagožkou, ale také ve volném čase, využívá další deskové hry, které mu byly v době projektu pořízeny. Většina z nich je zaměřena na rozvoj komunikačních schopností, percepčních schopností - zrakové a sluchové vnímaní, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky.
Vzhledem k Lukáškovu nástupu do školy v září letošního roku jsme nuceni spolupráci v rámci rané péče již ukončit, ale i nadále budeme sledovat Lukáškův další rozvoj a budeme mu přát jen to nejlepší do dalších let.
Jménem Lukáška, jeho maminky a celého OS Logo moc děkujeme Pomozte dětem za získání podpory a umožnění nákupu speciálních pomůcek.