Táhneme za jeden provaz aneb Logopedická konference 2020

Dne 30. 10. 2020 jsme pro Vás uspořádali 18. ročník Logopedické konference, i tentokrát k příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Slogan letošního ročníku zněl „Táhneme za jeden provaz“, a podstata sousloví byla do puntíku naplněna. Konference byla poprvé online, i tak se sešel skutečně hojný počet odborníků na danou problematiku. A ti měli možnost obohatit své dosavadní vnímání o řadu zajímavých postřehů, zejména ze zahraničí. To reprezentovali především Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP, Nicholas J. Caruso M.S., CF-SLP z USA, kteří nás inspirovali nejenom odborně, ale i svým neuvěřitelně pozitivním přístupem. Neméně zajimavý byl i příspěvek od dvojice Mary Weidner, Ph.D., CCC-SLP, Craig Coleman, M.A. CCC-SLP, BCS-F, tatkéž ze Spojených států amerických. Dalšími hosty byly například PhDr. Petr Staníček, který nám s dětmi představil vlastní pojetí skupinových terapií, či Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D, jehož epicentrem zájmu byl fenomén sourozenců dětí s narušenou komunikační schopností. Konference byla poprvé online, a i přes dílčí technické potíže, probíhala v pozitivní atmosféře. Za to velmi děkujeme jak přednášejícím, tak Vám, účastníkům. Byli jste skvělí:)

Rádi bychom touto cestou poděkovali Soukromé klinice LOGO s.r.o. a městské části Brno střed za podporu při realizaci této konference.

Těšíme se příští rok:)