Sociální služby

Raná péče

Dojíždíme do rodin s dětmi s poruchami komunikace a hybnosti, a to od narození dítěte až do 7 let. Jedná se zejména o děti s neurovývojovými poruchami, jako jsou např. poruchy autistického spektra nebo vývojová dysfázie. Důležitý je fakt, že klientem této služby není pouze samotné dítě, ale celá jeho rodina.

Průběh konzultací i délka je přizpůsobena potřebám a zájmům celé rodiny. Po předchozí domluvě je možnost navštívit prostory našeho sdružení, které jsou zcela přizpůsobeny vašim potřebám. 

Pořádáme speciální týdenní pobyty či setkávání rodin. Vlastníme širokou škálu pomůcek, které je možné si u nás bezplatně zapůjčit. 

Služba je poskytována bezplatně v rámci Jihomoravského kraje do 50 km od sídla organizace.

Kvalitu našich služeb garantuje Asociace rané péče České republiky z.s..

Více zde:

Sociální rehabilitace

Podporujeme dospívající a dospělé s poruchami komunikace a hybnosti v dosažení samostatnosti a soběstačnosti. Společně směřujeme k jejich začlenění do společnosti a na trh práce. Učíme je, jak pracovat s počítačem či komunikovat v různých společenských situacích. 

Aktivity sociální rehabilitace probíhají převážně v našem sdružení a to individuálně s odborným pracovníkem, nebo ve skupině. Poskytování služby záleží vždy na Vašich přáních a možnostech našich pracovníků.

Můžeme se společně zaměřit na:

Kontakt s ostatními

 • Orientace v místě, čase, osobách
 • Schopnost  se vyjádřit
 • Navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů
 • Zapojování do aktivit odpovídajících věku
 • Využívání běžných veřejných služeb
 • Orientace ve změnách spojených s jednotlivými vývojovými (životními) obdobími a v požadavcích okolí, které jsou s nimi spojené 

Zaměření na zaměstnání/volný čas

 • Získání znalostí a dovedností
 • Příprava na zaměstnání a vykonávání zaměstnání
 • Vykonávání oblíbených činností 

Péče o dítě

 • Zajištění plnění školních povinností dětí
 • Zajištění péče o dítě v domácím prostředí
 • Udržování zdravotního stavu dítěte a předcházení rizikům spojeným s onemocněním, nebo zdravotním znevýhodněním

Jídlo

 • Nákup potravin
 • Zajištění dodavatele stravy
 • Příprava stravy

Úklid a údržba domácnosti

 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Udržení tepelné pohody v bytě nebo domě
 • Nakládání s odpady
 • Péče o oblečení, boty a prádlo
 • Péče o lůžko
 • Zabezpečení záležitostí spojených s bydlením 

Vzhled

 • Oblékání, obouvání
 • Osobní hygiena
 • Celková úprava vzhledu
 • Posouzení co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu 

Zdraví

 • Znalost opatření pro zajištění bezpečí
 • Provedení jednoduchého ošetření
 • Dodržování léčebného režimu
 • Znalost zásad zdravé výživy 

Potřebné formality

 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Řešení dluhů a exekucí
 • Uzavírání smluv
 • Nakládání s majetkem
 • Využití sociálních dávek a jiných výhod
 • Platné osobní doklady
 • Uplatňování občanských a politických práv

Služba je poskytována bezplatně v rámci Jihomoravského kraje do 50 km od sídla organizace.

Více zde:

Často kladené otázky

Všechny naše sociální služby jsou poskytovány naprosto bezplatně. 

Pokud máte zájem o naši službu, stačí, když nám zavoláte na telefonní čísla 775 564 605 nebo 775 564 615. Případně se k nám můžete zastavit osobně na adresu Renneská třída 45 v těchto otevíracích hodinách:

PO – PÁ: 7:30 – 16.00
SO – NE: zavřeno

Ano. Jako klient máte právo služby kdykoliv, i bez udání důvodu, ukončit.
My jsme ale samozřejmě rádi, když se s námi o svůj důvod ukončení spolupráce podělíte. Bereme tyto připomínky jako podněty k dalšímu zlepšování našich služeb.

Ne, v žádném případě! Ve vztahu s našimi klienty velmi dbáme na dikrétnost a mlčenlivost. Dodržujeme také pravidla  GDPR, tudíž informace o Vás nikomu dalšímu nepředáváme.