S kým se u nás můžete potkat?

PaedDr.
Ilona Kejklíčková,
Ph.D., MBA

Supervizor, odborný garant

 

Ing. Tomáš Ostrý

Předseda rady spolku

Ing. Michaela Kubalová

Ředitelka

Mgr. Markéta Talašová

Vedoucí rané péče, logoped

Jan Tomšej

Provozní manažer

Bc. Petr Pospíchal

Projektový manažer

Institucionální dárci

Simona Křivánková, DiS.

Sociální pracovník

Mgr. Magdaléna Wertheimová

Sociální pracovník

Mgr. Veronika Hanusová

Speciální pedagog – poradce rané péče

Bc. Adéla Fusková

 Poradce rané péče

Mgr. Romana Hanzlíková

Speciální pedagog – poradce rané péče

Adéla Navrátilová, DiS.

 Poradce rané péče

Mgr. Bc. Anna Bártů

 Poradce rané péče

Mgr. Monika Krahulová

 Poradce rané péče

Mgr. Sára Dolná

Odborný pracovník – psycholog v sociálních službách