Logáček

Logopedická dětská skupina

Dětská skupina Logáček se zaměřuje na děti s poruchami komunikace od 3 let, které vyžadují intenzivní logopedickou terapii. S dětmi se zde pracuje každý den nejenom v kolektivu, ale i individuálně v ambulanci s paní logopedkou po dobu 30 minut. Cílem je rozvíjet mimické svaly, jemnou a hrubou motoriku, rozumové schopnosti, paměť a orientaci v prostoru i čase. Veškeré aktivity jsou podávané zábavnou a hravou formou. 

V rámci dětské skupiny lze využívat fyzioterapii, ergoterapii, biofeedback (dle individuálních potřeb dítěte).

V neposlední řadě se děti více osamostatní, ztotožní se s režimem dne a získají nové kamarády, které je podpoří a budou mít rádi.

Výhody

  • snížený počet dětí ve třídě
  • 3 pečující osoby
  • docházka možná od dvou dnů v týdnu
  • individuální logopedická terapie každý den
  • skupinový kroužek Elkonin
  • možnost komplexního rozvoje pro děti s odkladem školní docházky
  • příměstské letní pobyty pod záštitou Soukromé kliniky LOGO s.r.o. za zvýhodněnou cenu

Vedoucí dětské skupiny

Mgr. Markéta Dočekalová 

Informace o projektu

Dětská skupina Logáček 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016622

Projekt je realizován za podpory Evropské unie – Evropského sociální fondu – Operačního programu zaměstnanost.
Období realizace projektu: 1. 9. 2020 – 28. 2. 2022.

Provozní doba: 7:30 – 16:00
Maximální kapacita: 16 dětí

Jedná se o služby poskytované s částečnou úhradou rodičů.