Logáček

Logopedická dětská skupina

PROVOZ DS LOGÁČEK K 31.8.2023 PŘERUŠEN! 

Dětská skupina Logáček se zaměřuje na děti s poruchami komunikace od 3 let, které vyžadují intenzivní logopedickou terapii. S dětmi se zde pracuje každý den nejenom v kolektivu, ale i individuálně v ambulanci s paní logopedkou po dobu 30 minut. Cílem je rozvíjet mimické svaly, jemnou a hrubou motoriku, rozumové schopnosti, paměť a orientaci v prostoru i čase. Veškeré aktivity jsou podávané zábavnou a hravou formou. 

V rámci dětské skupiny lze využívat fyzioterapii, ergoterapii, biofeedback (dle individuálních potřeb dítěte).

V neposlední řadě se děti více osamostatní, ztotožní se s režimem dne a získají nové kamarády, které je podpoří a budou mít rádi.

Výhody

  • snížený počet dětí ve třídě
  • 3 pečující osoby
  • docházka možná od dvou dnů v týdnu
  • individuální logopedická terapie každý den
  • skupinový kroužek Elkonin
  • možnost komplexního rozvoje pro děti s odkladem školní docházky
  • příměstské letní pobyty pod záštitou Soukromé kliniky LOGO s.r.o. za zvýhodněnou cenu

Vedoucí dětské skupiny