Děkujeme za podporu na osvětové akci!

Minulý týden v úterý 2. dubna jsme uspořádali osvětovou akci u příležitosti Mezinárodního dne porozumění autismu. Tato celosvětově uznávaná kampaň má za cíl zvýšit povědomí o autismu a zlepšit pochopení a přijetí lidí s touto poruchou autistického spektra.

Autismus je celoživotní neurovývojová porucha, která ovlivňuje způsob, jakým člověk vnímá svět a komunikuje s ostatními. Lidé s autismem mohou mít problémy se sociální interakcí, verbální i neverbální komunikací a stereotypním chováním. Často také bojují s úzkostí, depresí a dalšími duševními obtížemi.

Naše organizace si klade za cíl zlepšit kvalitu života těchto lidí a zajistit jim nezbytnou podporu a porozumění. Prostřednictvím cenných služeb, jako je raná péče, pomáháme rodinám s dětmi s autismem od útlého věku zvládat každodenní výzvy. Naše péče směřuje k rozvoji dovedností, začlenění do společnosti a naplnění jejich potenciálu.

Letošní osvětová akce proběhla v příjemných prostorách Industra coffee s přednáškou vedoucí rané péče, která hovořila o této klíčové sociální službě a sdílela příklady z praxe. Zároveň proběhlo promítání úspěšného francouzského filmu „Nedotknutelní“, jenž nahlíží do světa lidí s autismem se soucitem a humorem.

Děkujeme všem, kteří jste dorazili a podpořili tím naši činnost. Zejména děkujeme vedoucímu odboru sociálních služeb Města Brna PaedDr. Janu Polákovi, CSc. za jeho účast a podporu. 

Akce se zúčastnily také zástupkyně společnosti ENBRA a.s., které naší organizaci předaly finanční dar v hodnotě 40 000 Kč. Díky této částce jsme letos mohli naplánovat pobyt pro rodiny z rané péče, který proběhne v srpnu na Vysočině. Děkujeme všem zaměstnancům a vedení společnosti za uspořádání této finanční sbírky.  Vaše finanční podpora je pro nás neocenitelná a bez ní by nebylo možné tento pobyt uskutečnit.