Nadace ČEZ podpořila náš projekt!

S velkou radostí vám oznamujeme, že Nadace ČEZ  podpořila náš projekt Rozvoj fundraisingových aktivit OS Logo částkou 200 000 Kč.

Tato cenná pomoc nám umožní posílit a zviditelnit naši organizaci mezi potenciálními klienty, veřejností a dárci. Díky projektu budeme lépe komunikovat naše aktivity a potřeby, navážeme spolupráci s firmami a drobnými dárci, a tak rozšíříme zdroje našich příjmů. To nám umožní realizovat i aktivity, které nejsou hrazeny dotacemi na sociální služby, ale jsou přínosné pro naše dětské klienty, jejich rodiny i místní komunitu.

V Občanském sdružení Logo již přes 20 let pomáháme dětem s poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinám k lepšímu prožívání jejich života. Zaměřujeme se především na děti s poruchami autistického spektra či vývojovou dysfázií, kterým poskytujeme sociální službu raná péče v Jihomoravském kraji.

Věříme, že díky podpoře Nadace ČEZ se nám podaří dosáhnout našich cílů a dále zlepšovat životy dětí s poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodin.

Velmi děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!