Kroužek rané péče – poděkování

Po celý rok probíhá dvakrát měsíčně kroužek pro děti z rané péče, který je velmi oblíbený. Koná se v našich prostorech a i když jsou to trošku stísněné podmínky, vždy si naší kontaktní místnost přetvoříme na úplně jiný svět. Díky finanční podpoře odboru zdraví Magistrátu města Brna jsme v rámci projektu Kroužek pro děti z rané péče vytvořili originální náplň kroužku pro každý měsíc v roce. Mohli jsme se tak například podívat do vesmíru, naučit se dopravní prostředky, poznat roční období, hrát si s vodou a mnoho dalšího… Vážíme si této podpory a děkujeme za ni.