Logáček

Logopedická dětská skupina

Logáček je dětskou skupinu pro děti od 3 let, které potřebují intenzivní logopedickou terapii. S dětmi se trénuje denně, a to jak formou individuální, tak i kolektivní. V rámci individuální přípravy, děti každý den trénují se svým logopedem, na kterého jsou zvyklí a mají ho rády. Jedná se o rozvoj mimických svalů, nácvik jemné či hrubé motoriky, orientaci v prostoru a čase. U dětí pravidelně trénujeme také paměť a rozvíjíme rozumové schopnosti, tak aby to ty „nejmenší z nás“ bavilo.

Dále se samozřejmě uplatňuje u dětí princip samostatnosti a disciplíny, což se pozitivně projevuje nejenom v nácviku komunikace. V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že díky našemu projektu se zvyšuje uplatnitelnost rodičů na trhu práce. To je velice důležité nejenom pro ně samotné, ale i pro celou naši společnost.

Výhody

  • snížený počet dětí ve třídě
  • docházka možná od dvou dnů v týdnu
  • individuální logopedická terapie každý den
  • skupinový kroužek Elkonin
  • příměstské letní pobyty pod záštitou Soukromé kliniky LOGO s.r.o. za zvýhodněnou cenu

Vedoucí dětské skupiny

Mgr. Markéta Dočekalová 

Informace o projektu

Dětská skupina Logáček 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016622

Projekt je realizován za podpory Evropské unie – Evropského sociální fondu – Operačního programu zaměstnanost.
Období realizace projektu: 1. 9. 2020 – 28. 2. 2022.

Provozní doba: 7:30 – 16:00
Maximální kapacita: 16 dětí

Jedná se o služby poskytované s částečnou úhradou rodičů.