Další ročník Logopedické konference je za námi!

V pátek 10. listopadu jsme uspořádali již 21. ročník Logopedické konference. S tématem Logopedie bez hranic jsme návštěvníky přenesli do různorodých koutů tohoto oboru. 

Stejně jako v minulých letech jsme i letos přivítali zajímavé hosty z Česka i zahraničí. Cyklus přednášek zahájila polská logopedka Monika Kaźmierczak a zabývala se důležitostí sebehodnocení při predikci a diagnostice breptavosti.

Velký zájem vzbudila přednáška Petry Trachtmanové, která představila základní principy komunikační metody Spell to communicate a její využití při práci s nemluvícími autisty a lidmi s apraxií. Jejího výstupu se účastnila také výkonná ředitelka I-ASC a zakladatelka projektu Spelling to Communicate Elizabeth Vosseller, která celou metodu blíže představila. 

Až do Afriky nás přenesla logopedka Marie Nimbona. Čtyři roky působila v Burundi, nejchudší zemi světa, kde založila první a jediné centrum pro děti s poruchou autistického spektra.

Sérii přednášek pak uzavřela Američanka Jane Roitsch s tématem Sebehodnocení exekutivních funkcí od osob, které koktají, a jejich blízkých.

Kromě přednášek si návštěvníci velmi užili i praktické workshopy pod vedením klinického logopeda Petra Staníčka a Lindy Cecavové, která se dlouhodobě věnuje práci s autistickými dětmi. 

Logopedickou konferenci pořádáme každoročně u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti. Je určena nejen logopedům, ale i psychologům, studentům a široké veřejnosti. Chceme propojovat odborníky a podporujeme předávání zkušeností. 

Velmi děkujeme všem sponzorům, partnerům a vystavovatelům – Soukromé klinice Logo, Nakladatelství Portál, Oskole s.r.o., Pexi s.r.o., Všeobecné zdravotní pojišťovně, pražírně a kavárně Industra.coffe a skvělému cateringu od Železné růže.

Akce se konala pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a vedoucího odboru zdravotnictví Mgr. Luboše Císaře. Uskutečnila se za finanční podpory statutárního města Brna.