Petr Pospíchal

Petr Pospíchal

Kroužek rané péče – poděkování

Po celý rok probíhá dvakrát měsíčně kroužek pro děti z rané péče, který je velmi oblíbený. Koná se v našich prostorech a i když jsou to trošku stísněné podmínky, vždy si naší kontaktní místnost přetvoříme na úplně jiný svět. Díky finanční podpoře odboru zdraví Magistrátu…